10 Mayıs 1999 21:00

'Kalıcı bir birliktelik sağlanmalıdır'

Ankara'daki toplantıya katılan sendikacılar, sendikal hareketin sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı bir birliktelik sağlanmasını istediler.

Paylaş
'Kalıcı bir birliktelik sağlanmalıdır'
Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'na hazırlık amacıyla Ankara'da yapılan toplantıda, konferansta kalıcı bir birlikteliği sağlayacak politikaların belirlenmesi istendi.
Harb-İş Sendikası Genel Merkez Toplantı Salonu'nda önceki gün yapılan toplantının Divan Başkanlığı'nı yapan Basın-İş Genel Başkanı Ali Ekber Güvenç, sermayenin sendikal harekete uluslararası ölçekte yoğun bir saldırıda bulunduğunu, işçi ve emekçilerin düşük ücrete, işsizliğe, sefalet koşullarına mahkum edilmek istendiğini söyledi. Ali Ekber Güvenç, başta sendikal örgütlülük olmak üzere, işçi ve emekçilerin demokratik hak ve kazanımlarının ortadan kaldırılmak istendiğine dikkat çekti.
Toplantı çağrısını yapan TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ise son dönemde yoğunlaşan işen atmalar, anti-demokratik uygulamalar, kamu sözleşmelerinde esnek çalışmanın TİS'e sokulması ve özelleştirme konularına değindi. Sendikacıların işçiye, emekçiye yüzünü dönmesi gerektiğinin altını çizen Nurettin Kılıçdoğan, kalıcı birlikteliği sağlayacak politikaların çıkması gerektiğini belirtti.
'Sendikalar çekim merkezi değil'
Basisen Ankara ve İçanadolu Şubesi Başkanı Yaşar Seyman ise 1925'lerden günümüze sendikal hareketin geçirdiği evreyi anlattı. Sendikal hareketin gelişiminin demokrasi ile de bağlantılı olduğuna değinen Seyman, ayrıca kadın işçilerin sendika yönetimlerinde olmamasını, konfederasyon genel kurullarında kadın delegelerin yok denecek kadar az olmasını eleştirdi.
Tezkoop-İş Genel Sekreteri Faruk Üstün ise Türkiye'de siyasi alanda egemen olan "yedireceğim, yiyeceğim" anlayışının sendikal alanda da kendisini gösterdiğini söyledi. Sendikal alandaki zayıflığın, sosyal hareketle bağlı olduğunu belirten Üstün, "Sosyal hareketin güçlü olduğu yerde, sendikal hareketin güçsüzlüğünden veya sosyal hareketin zayıf olduğu yerde sendikal hareketin güçlülüğünden bahsedilemez" dedi.
Sendikaların ücret, işgüvencesi, çalışma koşulları ve işçilerin diğer sorunları konusunda çekim merkezi olamadıklarını ve işçilere güven vermediklerini ifade eden Faruk Üstün, yasaklarla dolu olan grev yasasının değişmesi konusunda bile bir çabanın olmadığını belirtti.
Solcuların değil, emekçilerin birliği
TÜMTİS Ankara Şube Yöneticisi Zeki Karacan, Maden-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı İrfan Tuncer, Eğitim-Sen 1 No'lu Şube üyeleri Murat Kahraman, İsmail Sağdıç, Tüm Yargı-Sen Genel Başkanı Tekin Yıldız, Tüm Sosyal-Sen Örgütlenme Sekreteri İlknur Bilgen, Tüm Bel-Sen Ankara Şube Yöneticisi Satı Buruncu, KESK Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Müslüm Şahin, Haber-Sen Ankara Şube Başkanı Abdullah Kahraman ve metal işçisi Rıza Ercan da yaptıkları konuşmalarda sendikal hareketin içinde bulunduğu tıkanıklığın nedenlerini anlattılar.
İrfan Tuncer, işyerlerinde işçi ve memurların aşağıdan yukarı doğru bir örgütlenme içine girmeleri gerektiğini söylerken, 15 yıldır ülkede sürdürülen savaşın, egemenlerin çürümüşlüğünü ortaya çıkardığı kadar, solun bölünmüşlüğünü de ortaya çıkardığını belirten Tekin Yıldız, "Birlikte olmaktan başka şansımız yok" dedi.
Sendikacıların sadece kendi alanlarıyla ilgili, sınırlı mücadele veremeyeceklerini, dayanışma içinde olmaları gerektiğini anlatan Abdullah Kahraman ise, uluslararası dayanışma konusunda '80 öncesine ulaşmak gerektiğini söyledi. Müslüm Şahin ise tıkanıklığın nedenlerini sıraladı.
Toplantının sonunda bir değerlendirme yapan divan üyesi Başyürek Altın ise, sermayenin saldırısına karşı sözü edilen birliğin solcuların değil, işçi ve emekçilerin birliği olması gerektiğini, saldırıların önününün ancak böyle alınabileceğini dile getirdi.
Altın, işçilerin, emekçilerin kendi güçlerine, örgütlülüklerine dayanarak, kendi çıkarlarını savunanları sendika yönetimlerine taşıması gerektiğini belirtti.
ÖNCEKİ HABER

'Sendikal hareket için önemli bir fırsat'

SONRAKİ HABER

Salihli’de domates hasadı başladı: Üretici de tüccar da memnun değil

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa