10 Mayıs 1999 21:00

'Sendikal hareket için önemli bir fırsat'

Sermayenin, sendikal hareketi yok etme amaçlı saldırılarına karşı örgütlenen Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'na yönelik hazırlıklar sürüyor.

Paylaş
'Sendikal hareket için önemli bir fırsat'
Ören'de 14-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'na hazırlık amacıyla düzenlenen bölge toplantıları dün yapıldı. İstanbul'da Petrol-İş Anadolu Şubesi'nde ve TÜMTİS Genel Merkezi'nde yapılan bölge toplantılarına çeşitli sendikalara üye işçi ve kamu emekçileri ile sendika yöneticileri katıldı.
Sendikal hareketin sorunları ve çıkış yollarının ele alındığı TÜMTİS'teki bölge toplantısında, dünya sendikal hareketinin tarihin en büyük saldırısıyla karşı karşıya olduğu ve bu saldırıların temel hedefinin işçi ve emekçilerin örgütlerinin dağıtılması ya da etkisizleştirilerek adeta birer sosyal dayanışma kurullarına dönüştürülmesi olduğu vurgulandı.
Sendikaların ise başta özelleştirme, esnek çalışma, taşeronlaştırma gibi yollarla uluslararası sermaye tarafından gerçekleştirilen bu saldırılara karşı, işbirlikçi, uzlaşmacı ya da tavizlerle geçiştirme gibi tutumlar içerisinde olduğu belirtilen toplantıda, konferansın, bu tutumlara karşı gelişen mücadele eğilimlerini birleştirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.
'Somut kararlar alınmalı'
Toplantıda, işyerlerindeki işçi ve kamu emekçilerinin fiili ve meşru bir ortak mücadele içerisinde olmaları, bu tür toplantıların sürekli hale getirilip, deneyim aktarımının sağlanması, lokal düzeyde gerçekleştirilen eylem ve direnişlerin desteklenmesi ve dayanışmanın yükseltilmesi, işçilerin sendika yönetimlerini zorlaması, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun eksik ve zaaflarını aşarak daha etkin hale getirilmesi, sermayenin planlı saldırılarına karşı verilen mücadelenin "gündelik" olmaktan çıkarılması, genç işçiler ve işsizlere yönelik politikalar geliştirilmesi gibi öneriler yapıldı. Ören'de yapılacak toplantıda, bütün bu konularda somut kararların alınmasını ve vakit geçirilmeden uygulanmasını isteyen işçi ve kamu emekçileri, konferansın sendikal hareketin önünü açacak bir perspektif sunma açısından önemli olduğunu dile getirdiler.
Güçlü bir sendikal hareket için
Petrol-İş Sendikası Anadolu Yakası Şubesi'ndeki toplantıyı ise Haber-İş 1 Nolu Şube Başkanı Levent Dokuyucu, Yol-İş 1 Nolu Şube Başkanı Ali Akdağ ve Petrol-İş Anadolu Yakası Şube Başkanı Nazmi Erdoğdu yönetti. Anadolu Yakası, Gebze ve Kocaeli bölgelerinde işyeri temsilcileri, işçiler, kamu emekçileri ve sendika yöneticilerinin katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan Levent Dokuyucu, konferansın hazırlıklarının 6-7 aydan beri sürdüğünü ve bu çalışmanın bütün konfederasyonların tabanına yönelik olarak sürdüğünü söyledi. Dokuyucu, "Çıkacak sonuçlar doğrultusunda eylem kararları alınması ve hayata geçirilmesi için uğraşmaktayız" dedi.
Ali Akdağ ise, sendikal hareketin gerilemesinin önemli sebeplerinden birinin sendikal bürokrasi olduğuna dikkat çekerek, işçilerin sendikalara olan güvensizliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.
Akdağ, "Sermaye işçi sınıfına uluslararası çapta saldırıyor ve örgütlerini kuruyorsa, sendikal hareket de güçlü bir karşı koyuş örgütlemelidir" dedi. Esnek çalışma ve kuralsızlaştırmanın örneklerinin kendi işyerlerinde de yaşandığını belirten Nazmi Erdoğdu ise "Sendikasızlaştırmaya ve sendikal hareketin yok edilmesine karşı Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı bir fırsattır" diyerek, desteklediklerini bildirdi.
Toplantıda söz alan Gölcük , Pendik ve Tuzla tersaneleri, AS Kaynak, Tuzla Deri Sanayi, Karayolları, Cevizli Tekel, Packard, Lombardini, İMES, Swisscard, Eczacıbaşı, tekstil ve belediye işyerlerinden işçiler, emekliler ve çeşitli işkollarından kamu emekçileri, sorunlarını anlatarak, öneriler sundular.
Özelleştirme, taşeronlaştırma ve esnek çalışma uygulamalarına karşı ciddi bir karşı koyuşun örgütlenemediğini söyleyen işçi ve emekçiler, konferansın beş ana gündem maddesinin iyi tespit edildiğini belirterek, çalışmanın sendikalarla sınırlı tutulmaması gerektiğine vurgu yaptılar.
135 günden beri direnişte olan Swiscard işçileri adına konuşan DİSK/Basın-İş Sendikası Genel Koordinatörü Zeki Türkmenoğlu, Türkiye'de sendikal harekete yönelik saldırıların Latin Amerikan bir tarza dönüştüğünü, sendikacıların silahlı çetelerce kaçırıldığını, gözaltında öldürüldüğünü belirterek, sendikal hareketin yükselmesinin sınıf sendikacılığı yürütülmesi ve sendikalarda bir siyasallaşmanın yaşanması ile mümkün olacağını ifade etti. Türkmenoğlu, "Umuyoruz ki bu konferansta güçlü bir dayanışma çıkar. Önemli eylem kararları alınır ve uygulanır" diye konuştu.
ÖNCEKİ HABER

Türkiye'den diplomatik girişim

SONRAKİ HABER

Havalimanı çalışanına hakaret eden kadına dava

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa