10 Mayıs 1999 21:00

Ekonomi çıkmazda

Çeşitli üniversitelerden bilim adamları, seçimlerin ardından Türkiye ekonomisini değerlendirdi

Paylaş
Ekonomi çıkmazda
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten Kazgan, Türkiye'ninekonomik durgunluğu kolayca atlatmasını pek mümkün görmediğini söylerken, Bilgi ÜniversitesiÖğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat enflasyondaki yükselişe dikkat çekti.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzettin Önder ise kurulacak DSP-MHP koalisyonununekonominin acı faturasını çalışan kesimlere ödeteceğini belirtti.Prof. Dr. Gülten Kazgan, yaptığı değerlendirmede, ''Eğer siz enflasyonu azdırmamak için iç talebigenişletmiyorsanız, eğer dünyadaki durgunluk sizin pazarlarınızın bir kısmını vurduysa, öbürkısmı da size karşı birtakım ambargolar uyguluyorsa, Türkiye'nun bu durgunluğu kolaycaatlatması pek mümkün görünmüyor'' dedi.
Asya ve ardından Rusya'da başlayan durgunluğun, içeride daralmayı getiren politikalarlaörtüştüğünü söyleyen Prof. Kazgan, başta imalat sanayii ve inşaat kesimi olmak üzere pek çokalanda bir durgunluk yaşandığını ifade etti. Bu dönemde Türkiye'den 7 milyar dolar civarındasermaye kaçışı olduğuna dikkati çeken Prof. Kazgan, geçen yıl başlayan ithalat ve ihracattakidaralmanın paralel olarak yürüdüğünü kaydetti. Prof. Kazgan, turizm alanında yaşanan sorunlarında Türkiye ekonomisine önemli etki yaptığını belirtti.
'Enflasyon kemikleşti'
Prof. Kazgan, enflasyonun da Türkiye'de kemikleşmiş bir yapıya sahip olduğunu ve yaklaşık 20yıldır yüksek eflasyon yaşandığını hatırlatarak, ''Bu yüksek enflasyonu 6 ayda indiremezsiniz.İndirirseniz Rusya'nın yaşadığı felaketi yaşarsınız. Dolayısıyla bu ancak 4-5 yıllık politikalarlaekonomiyi de çok fazla incitmeden yapılabilir. Aksi takdirde ekonomi öyle bir daralmaya girer ki buda felaket olur'' dedi.
Yeni kurulacak hükümetin bu tablonun içine düşeceğine dikkati çeken Prof. Gülten Kazgan, gelenhükümet dış dünyada istikrar getirebilecek bir kanı uyandırır ve Borsa'ya büyük çapta para girişiolursa, o zaman Türkiye'nin 1-2 yıllık bir genişleme dönemine girebileceğini, ancak bunun da uzunsoluklu olmayacağını bildirdi.
'Yük yine emekçilere'
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzettin Önder ise DSP-MHP koalisyon hükümetininkurulması varsayımının ağırlıklı olduğunu belirterek, bu koalisyonun IMF doğrultusunda hareketedeceğini ifade etti. Prof. Önder, DSP eğilimlerinin buna müsait olduğunu vurguladı. Prof. Önder,bugüne kadar yapılan işlerin toparlanarak, oldukça makul faizlerle borç bulunarak aşılabileceğini,aksi takdirde işlerin çok zor olacağını söyledi. Önder, kurulacak olan böyle bir koalisyonhükümetinin, yük dağılımında tamamıyla kapitalist bir trend izleyeceğini ifade ederek, ''Yani,tamamıyla yük, yine sermaye kesiminden daha çok çalışan kesimlere gidecek'' diye konuştu.
Prof. Önder, yük dağılımında toplumda ciddi bir adaletin sağlanamayacağını belirterek, "Türkiye'de çokfazla bir şey değişmeyecek. Çünkü, Türkiye güçlü dış çevrelerden olan ABD'nin yörüngesinegirmiştir" dedi.
'Yeni hükümet korkutuyor'
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat da, enflasyondaki gidişatın fevkaladetehlikeli olduğunu belirtti. Prof. Akat, ''1998'in Ocak ayından beri enflasyon her ay düşüyordu.Yıllık bazda nisan ayında tekrar fırlamıştır. Enflasyonu yeniden tırmandıran hükümetin başında daEcevit vardır. Yeni hükümet Ecevit tarafından kurulacaktır. Bu da beni korkutmaktadır'' diyekonuştu.
Ekonominin kara tablosu
DPT tarafından yapılan değerlendirmeler de, ekonominin durumunun iç açıcı olmadığınıgösteriyor. Değerlendirmeye göre Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE), bu yılın nisan ayında birönceki yıldaki seviyesinin üzerine çıktı. 1999 yılının ilk çeyreğinde bütçe harcamaları IMF Yakınİzleme Anlaşması'nda öngörülen sınırlar içinde kalırken, üretim ve ithalattaki gerilemenin deetkisiyle vergi gelirleri hedefin altında kaldı. Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı döneminegöre iç borçlanmada vade uzadı, ortalama faiz ise arttı. Değerlendirmeye göre, nisan ayı itibariylereel kur endeksi (1 dolar+1.5 mark, 1987:100) 1998 yıl sonu seviyesinin yüzde 0.3 oranındaüzerine çıktı.
ÖNCEKİ HABER

Bağımsızlık gösterisine saldırı

SONRAKİ HABER

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 25 Haziran 2019 Salı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa