30 Nisan 1999 21:00

Fazilet'in orman yağması

Fazilet Partili Belediye yönetiminin yaptığı yolsuzlukların en çarpıcısı, İstanbul'un Beykoz ilçesinin Çavuşbaşı köyündeki orman arazileri ile ilgili ihalede ortaya çıkıyor.

Paylaş
Fazilet'in orman yağması
Bahadır Özgür
Fazilet Partili Belediye yönetiminin yaptığı yolsuzlukların en çarpıcısı, İstanbul'un Beykoz ilçesinin Çavuşbaşı köyündeki orman arazileri ile ilgili ihalede ortaya çıkıyor. Çünkü "İstanbul'u ağaçlandırıyoruz" afişleri ile hemen her gün İstanbullu'nun karşısına çıkan belediye yönetimi, Çavuşbaşı köyündeki ormanlık araziyi rant yerine dönüştürdü. Bu vurgunun öyküsü ise yine harita ve kadastro işlemleri ile başlıyor.
6831 sayılı Orman Yasası'nın 2B maddesine göre, bir orman komisyonu kurularak belli aralıklarla ormanlık araziler incelenir. İnceleme sonucunda komisyon "orman vasfını kaybetmiş" alanları tespit eder ve arazilerin satılması veya başka şekilde değerlendirilmesine karar verir. İşte 1980'li yıllarla birlikte hazırlanan ve aslında orman arazilerinin rant alanı olarak açılmasına yol açan bu yasa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapacağı işlere iyi bir kılıf olur. Çünkü belediye, aslında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün asla başkasına devretme yetkisinin olmadığı bir işi, yasaya dayanarak kendisi ihale eder. İhalenin amacı ise şöyledir: "Orman sınırlarının tespit edilmesi, mülkiyete esas olan hudutların zeminde ölçülmesi, parsellerin oluşturularak, parsel alanlarının belirlenmesi ve halihazır paftalar ile birlikte kadastral paftaların da oluşturulması."
Araziler koruma altındaydı
İhale kapsamına alınan bütün bu istekler, tamamen yasalara aykırı. Üstelik hiç birisi belediyenin yetki alanı içinde değil. Öte yandan bölge Elmalı Barajı su toplama havzası içinde ve aynı zamanda da 1. ve 2. derecede koruma alanı kapsamında bulunuyor. Bu nedenle bölgede ihale kapsamına alınan işlerin herhangi birisinin belediyece yapılması yasalara aykırı.
Ancak belediyenin neden böyle bir işe kalkıştığının gerçek yüzü çok geçmeden ortaya çıkar. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası konuya ilişkin olarak Oda Başkan'ı Doç Dr. Necla Uluğtekin imzalı 7.10.1998 tarihli ve 34-106/116-353 sayılı yazıyı Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'ne İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderir. Yazıda, Büyükşehir Belediyesi'nin yasalara aykırı bir biçimde ve kendi yetkisi dışında ihale açtığı belirtilirken, ihale kapsamında istenen işlerin yapılmasının koruma altında olan ormanların yapılaşmaya ve yağmaya açılması tehlikesini doğurduğu konusunda da uyarı yapılır. Ayrıca yazıda bu alanlarda kesinlikle yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiği ve sadece kamulaştırma yapılabileceği vurgulanır. Ancak yazılan yazıya karşın ne Valilik soruşturma açar ne de Kadastro Bölge Müdürlüğü işe el atar. İşte Tayyip'in marifeti de bu noktada ortaya çıkar. Çavuşoğlu köyünde bulunan orman arazileri birilerine peşkeş çekilecektir!
Tayyip'in rant marifeti
Nitekim kadastral çalışma yapılacak olan orman arazisi iki bölgeye bölünerek ihalede iki ayrı şirkete verilir. Ve bu şirketler de bir çok projede adı geçen ve belediyeye yakınlığı ile bilinen şirketler. Keşif bedeli 21 milyar 335 milyon 181 bin 750 lira olan birinci bölgenin ihalesi 16.7.1998 tarihli encümen kararı ile Kuzey Mühendislik şirketine verilir. Keşif bedeli 16 milyar 743 milyon 850 bin 641 lira olan 2. bölgenin ihalesi ise 9.7.1998 tarihli encümen kararı ile Nizamoğlu Mühendislik şirketine verilir. Kuzey Mühendislik 16.4.1997 tarihinde de Beyoğlu Kadastro ve Tapu Sicil bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması işini almış. İlginçtir aynı iş Kuzey Mühendislik ve Himtek şirketine bir kez de 27.3.1997 tarihinde verilmiş. Ayrıca bu Kezuy-Himtek ortaklığına Bağcılar ve Bahçelievler'in işleri de verilmiş.
Bir diğer dikkati çeken nokta ise ihalenin kapsamında bulunan Çavuşbaşı ormanlık arazisinin 11 Eylül 1998 tarihinde yanan alanların tam yanında yer alması. O dönem 2 bin gecekondu yapılması amacıyla mafya tarafından ormanların yakıldığı söylenmişti. Ve Büyükşehir Belediyesi de bu yanan ormanlık arazinin yanıbaşını bütün yetkilerini aşarak yapılaşmaya açıyor!
Üstelik bu fiyatlar 1997 yılında Bayındırlık Bakanlığı'nın birim fiyatları üzerinden yapılıyor. Yani gerçek değerinin oldukça altında bir ihale bedeli tespit edilmiş.
Yetkililer göz yumdu
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Necla Uluğtekin, konuya ilişkin olarak yetkili makamlara yazdığı yazısında şunları şöylüyor: "İlgili keşif özel tutanağı ile ihale onay belgesi incelendiğinde, Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'nün ihlesinin topoğrafik (halihazır) harita işini aştığı ve doğrudan yetkisi dışında bir konunun 'kadastral çalışmasının' yapılmasına yöneltildiği anlaşılmaktadır. İhalede 'kadastro çalışmasının İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 1997/1. yarıyıl fiyat cetveline göre...' keşif özetinin düzenlendiği belirtilmesine karşın, yapılan incelemelerde, İller Bankası Harita Daire Başkanlığı'nın bu amaçla yayınladığı birim fiyatlarının da bulunmadığı tespit edilmiştir..."
Ayrıca aynı yazıda bu işin ne amaçla yapıldığı da aslında şu sözlerde kendini ortaya koyuyor: "...Bu ihale, yoğun bir yağmalanma baskısı altında bulunan, yitirildiğinde geri dönüşü zor olan İstanbul orman alanlarının, ağaç kesme, yangın, kaçak yapılar vb. nedenlerle tahribini teşvik edici niteliktedir..." Bu durum, "İstanbul'a 2 milyon ağaç dikeceğiz" diyen Faziletli belediye yönetiminin ormanların rant alanı açılması amacıyla yağmalanmasının yolunu nasıl açtığının da kanıtıdır.
ÖNCEKİ HABER

Nükleer silahsızlanma tarih oldu

SONRAKİ HABER

Büyük şirketlerin kredi borçları yeniden yapılandırılacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa