28 Nisan 1999 21:00

'Politikasızlık çevre kirliliğini artırıyor'

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ethem Torunoğlu, Türkiye'de mevcut yasaların bilgisizlik nedeniyle kirliliği artırdığını ve yeni kirlilik alanları yarattığını belirtti.

Paylaş
'Politikasızlık, çevre kirliliğini artırıyor'
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ethem Torunoğlu, Türkiye'nin bir çevre politikasının bulunmayışının, çevre kirliliğini artırdığını bildirdi.
Torunoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli çevre sorununun, henüz bir "çevre politikası" bulunmaması olduğunu ifade etti. Çevre konusunun kalkınma planlarında ve hükümet programlarında yeterince yer almadığını belirten ve Çevre Bakanlığı'nın da bakanlık hiyerarşisi içinde en son sırada bulunduğunu söyleyen Torunoğlu, bu durumun çevre kirliliğinin artmasına neden olduğunu ifade etti. Torunoğlu, "Ülkemizde çevre kirliliğinin önlenmesi için yasalar çıkarılmış, ancak uygulamada bilgi ve birikime sahip olunmaması, yeni kirlilik alanları yarattığı gibi var olan kirliliği de artırıyor" dedi.
ÇED, 'ekmek kapısı'
Yatırım yapacak firmaların Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlamak ve bunu Çevre Bakanlığı'na sunmak zorunda olduğuna işaret eden Torunoğlu, ÇED Raporu'nun bazı çevre mühendisleri ve bilimadamları için "ekmek kapısı" haline geldiğini ifade etti. Torunoğlu, siyasetçileri de eleştirerek, bilimsel gerçeklere dayanmadan hazırlanan ÇED raporlarına göre verilen yatırım kararlarının, çevreye büyük zarar vereceğini söyledi. Firmalar tarafından bugüne kadar hazırlanan 200 ÇED Raporu'ndan sadece 5'inin Çevre Bakanlığı tarafından "onaylanmadığını" bildiren Torunoğlu, "Bu, Türkiye'de çevre sorunu yok ve bütün işletmeler çevre önlemlerini almış demek. ÇED Raporu'nu parayla yaptıran kurumlar ve bunu rant kapısı gören bazı bilimadamları, çevre adına çevre tahribatı yapıyor" diye konuştu.
Torunoğlu, tarım arazilerinin yanlış kullanılarak kentleşme, turizm, ikincil konut ve otoyol yapımı için elden çıkarılmasının da çevre tahribatına yol açtığını söyledi. Ethem Torunoğlu, enerji, madencilik ve ulaşım ve kentsel alt yapı sektöründe yapılacak yatırımların dikkatle ele alınmasını isteyerek, bu yatırımlarda yapılacak en küçük bir hatanın, çevre açısından tamiri mümkün olmayan sonuçlar yaratacağı uyarısında bulundu.
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Torunoğlu, çevre sorunlarının çözümünün, il müdürlükleri yoluyla değil, havza bazında yapılacak örgütlenmeyle kolaylaşacağını dile getirdi. Torunoğlu, çevre sorunlarının çözümü aşamasında ehil insanların çalıştırılmasını talep etti. ÇED'e tabi işletmelerin, arıtma tesislerini yapmaya başladıklarını, ancak bazılarının bu tesisleri çalıştırmadığını anlatan Torunoğlu, yanlış arazi kullanımının önlenmesi için kentlerde arazi politikası oluşturulması ve mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinde toprak mülkiyetinin ele alınması gerektiğini söyledi. Torunoğlu, bütün sektörlerde çevreyle uyumlu yönetim anlamına gelen 'ISO 14001 çevre yönetim sistemi'ni uygulamasını da önerdi.
ÖNCEKİ HABER

1 Mayıs; sermayenin suratına inen

SONRAKİ HABER

10 Ekim Ankara Katliamı davası kitabı "Duymak Zorundasınız" Eskişehir'de tanıtıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa