28 Nisan 1999 21:00

Demokrasi özlemi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Türkiye'deki demokrasi yoksunluğuna işaret eden sözleri, demokrasiye duyulan özlemin yakıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Paylaş
Demokrasi özlemi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Türkiye'deki demokrasi yoksunluğuna işaret eden sözleri, demokrasiye duyulan özlemin yakıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çeşitli kitle örgütü, sendika ve partilerin Sezer'e destek amaçlı açıklamaları dün de sürdü.
Hak-İş: Arkasında durmalıyız
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in demokratikleşmeye ilişkin açıklamalarını desteklediklerini bildirdi. Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yurtdışındaki imajını derinden etkileyen demokrasi ihlalleri ile temel hak ve özgürlüklerin daraltılmasının aynı zamanda ülkede ekonomik, siyasi ve sosyal yapıda istikrarsızlığın en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükleri tehdit eden prangalarından kurtulması gerektiğini kaydeden Salim Uslu, "Ahmet Necdet Sezer'in başta sendikalar, toplusözleşme, grev ve lokavt ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarına ilişkin açıklamalarını Hak-İş olarak gönülden destekliyoruz" dedi. Uslu, bütün sivil toplum örgütlerini Türkiye'nin öncelikli gündemi olarak bu isteklerin arkasında durmaya çağırdı.
Tez Koop-İş: Yaşama geçmeli
Tez Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Sadık Özben, yaptığı açıklamada, toplumsal gerçekliği, bilimsel ve objektiflikle değerlendiren Sezer'in çözüm yollarına yönelik önerilerinin, demokratik cumhuriyet ve toplumsal yaşam için hayata geçirilmesini isteyerek, Sezer'i yürekten desteklediklerini bildirdi. Özben, önerileri yaşama geçirmekle görevli partilerin ve TBMM'nin takipçisi olacaklarını duyurdu.
ÖES: Bir umut ışığı
Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı İzzettin Önder, Sezer'in açıklamasının, Türkiye'nin içinden geçtiği bu karanlık ortamda bir umut ışığı olarak parladığını belirterek, yüksek yargı organlarının sorumlu kişilerinin az, fakat anlamlı ifadelerinin toplumsal talepler doğrultusunda politik yönlenmelerde dikkate alınması gereken konular olarak fevkalade önemli olduğunu söyledi.
Yazılı açıklama yapan Önder, "ÖES olarak, Sayın Ahmet Necdet Sezer'in şahsında ifadesini bulmuş olan, 'düşünce ve ifade özgürlüğü ve demokrasinin gelişimi önündeki engellerin kaldırılması' görüşünü yürekten destekliyor ve bunun acilen gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.
ÖDP: Tarihsel önemde
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Ufuk Uras, Anayasa Mahkemesi Başkanı Nejdet Sezer'i desteklediklerini açıkladı. Dün yazılı açıklama yapan Uras, "Sezer'in evrensel hukuk ilkelerine ve insan haklarına sahip çıkan, Türkiye'deki yasaklara işaret eden açıklaması tarihsel önem taşıyor. Ancak Türkiye'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara uyum sağlanması TCK ve Anayasa'nın antidemokratik yasakçı maddelerin değiştirilmesi doğrultusunda yeni Meclis'te güçlü ve kararlı iradenin ortaya çıkma olasılığı ne yazık ki son derece düşük" dedi.
Uras, Meclis'teki partilerin, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın uyarılarını cidiye aldıklarını göstermek istiyorlarsa ilk yapacakları işin hiçbir demokratik kuruluş ve meslek örgütü ile tartışılmadan hazırlanmış ve komisyondan geçmiş olan yeni ceza yasası tasarısını kenara kaldırmak ve yargı reformunun hızla yapılabilmesi için Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaları değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.
TYS: Katkı sunmaya hazırız
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) tarafından yapılan açıklamada ise, "Sezer'in konuşması, günümüzdeki uygulamalar yüzünden üyeleri en çok zarar gören sendikamız yönetimince de sevinçle karşılanmıştır" denildi. Açıklamada, TYS'nin yaratım özgürlüğünü, demokratik açılımları engelleyen yasakların kaldırılması yönündeki her türlü girişimin destekçisi olmayı sürdüreceği ve bu konuda yapılacak düzenlemelere katkı sunmaya hazır olduğu ifade edildi.
İHD: Herkes çaba göstermeli
İHD Elazığ Şube Başkanı Cafer Demir, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sezer'in sözleri konusunda yaptığı açıklamada, Sezer'in haklı istemlerini paylaştıklarını söyledi. Her kurumu ve herkesi bu istemi paylaşmaya çağıran Demir, "İnanıyoruz ki, seslerimiz yükselterek, öteden beri İHD'nin önemli bir projesi olan düşünce özgürlüğünü gerçekleştirebiliriz" dedi.
ÖNCEKİ HABER

Köy hizmetlerinde TİS imzalandı

SONRAKİ HABER

İZENERJİ işçilerine ve sendikacılara açılan davanın ilk duruşması görüldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa