Koleksiyoncunun tercihi ve dışladıkları

Koleksiyoncunun tercihi ve dışladıkları

Derya YILMAZ
İstanbul

Salt Beyoğlu’da önceki gün açılan “Her tercih diğer ihtimaller için bir dışlamadır” sergisi, üç özel koleksiyonu bir araya getirerek sanat eseri toplama merak ve heyecanı ile bu alandaki tercihler üzerine eleştirel bir diyalog ortamı kurmayı amaçlıyor. 

Sergideki işler, Bilge ve Haro Cümbüşyan, Ayşe ve Saruhan Doğan, Tüten ve Agah Uğur koleksiyonlarından seçilmiş. Her tercih diğer ihtimaller için bir dışlamadır dendiği noktada sanat tarihi odaklı, nitelikli araştırmaların yokluğunda akla tercihlerin neye göre yapıldığı sorusu geliyor. Aslında cevabı çok basit. Günümüz sanatçısının kaderini belirleyen unsurlar ortak kanaatler ya da moda görüşlerle açıklanabilir. Sergiye baktığınızda ezici bir çoğunluğun yeni medya işlerden oluştuğunu göreceksiniz. Bu da bir dönem güncel sanatın salt yeni medya işlerle anıldığı dönemi anımsatır. Neyse ki; günümüzde bu algı kırılmıştır. Artık günümüz sanatında sanatçının hangi dili (tekniği, yöntemi) kullandığının bir önemi kalmamıştır. Gelenekçi bir yaklaşımla salt pentürün savunulması kadar yanlış ve tutucu bir yaklaşımdı bu da. 

SANAT ÜRÜNÜ SERGİLENMEKLE SINIRLI KALIYOR

Sergide yer alan koleksiyonlarda, video, ses, kitap, film ve slayt enstalasyonları gibi ev ya da ofis ortamında gösterilmesi meşakkatli araçları kullanan işler bulunmasının bir koleksiyoncunun hiç almayacağı türden işler olduğu savunulsa da, güncel sanatın alınmayacak olanı almayı büyük ölçüde sıradanlaştırdığı gerçeğini yadsımamak gerek. 

Kamu koleksiyonlarının oluşturulmadığı ve  kamu bütçesiyle koleksiyon geliştiren, kamu hizmetindeki özerk kurumların olmadığı ülkemizde sanat üretim ve sergilemeyle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle az sayıdaki özel kurumlara ve koleksiyonerlere çok iş düşmektedir.

Günümüzde koleksiyonerlere bağ(ım)lı sanatçılar açısından durumun pek iç açıcı olduğu söylenemez. Küratörler ve galericilerin köprü vazifesi gördüğü bu ilişkide sanatçı çoğu zaman ikincil rol oynamaktadır. Dünya sanatında, sanat eserini ya da işi yapandan ziyade, kimin aldığının ve kime sattığının daha çok önem arz ettiği örnekleri görebiliriz. Üç koleksiyoner üzerinden de olsa; ülkemizde koleksiyonerlerin tercihleri ve dışladıkları ihtimalleri değerlendirmek ve sorgulamak açısından önem arz eden bir sergi.
Sergide yer alan sanatçılar: Meric Algün Ringborg, Can Altay, Francis Alys, Iván Argote, Kutluğ Ataman, Ed Atkins, Gökçen Cabadan, Canan, Banu Cennetoğlu, Aslı Çavuşoğlu, Elmas Deniz, Haris Epaminonda, Cevdet Erek, Didem Erk, Ayşe Erkmen, Leyla Gediz, Emre Hüner, Oliver Laric, Jennifer Marman & Daniel Borins, Jonathan Monk, Ahmet Oğüt, Şener Özmen, Christodoulos Panayiotou, Zeyno Pekünlü, Erinç Seymen, Fiona Tan, Zhou Tao, Hale Tenger, Gözde Türkkan, Jordan Wolfson.

www.evrensel.net