Bebeklerini kaybeden kadınlara tazminat

Bebeklerini kaybeden kadınlara tazminat

2009 yılında 18-35 yaş arası kadınlara uygulanan, gazetemizin de 16 Temmuz 2009 tarihli sayısında ‘Halk sağlığı için değil, bitsin diye aşı kampanyası’ başlığı ile duyurduğu kızamıkçık aşısı skandalı ile ilgili açılan dava sonuçlandı. İzmir 4. İdare Mahkemesi açılan davada “hizmet kusuru” bulunduğunu ve

Konuyla ilgili SES İzmir Şubesinde bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasını okuyan SES İzmir Şube Başkanı Veli Atanur, Sağlık Bakanlığına, uygulanan kızamıkçık aşı kampanyasının planlanması, yürütülmesi ve sonraki izlem dönemlerinde yaptığı hatalar nedeniyle tazminat cezası verildiğini söyledi. Kızamıkçık aşı uygulamasında, hasta bilgilendirme ve onama formunun oluşturulmadığı, hastaya bu yönde bilgi ve eğitimin verildiğinin kanıtlanmadığının ortaya çıktığını ifade eden Atanur, “Aşıdan sonra gebe olduğunun anlaşılması üzerine, gebeliğin sonlandırılması zorunda kalınmasında davalı iradenin ‘hizmet kusuru’ bulunduğu ve davacıların bu durum sonucunda bebeklerini kaybettiği dikkate alınarak 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir” dedi.

VAHİM HATALAR İŞLENMİŞ

Toplum sağlığını tehlikeye sokan, en temel insan hakkı olan ‘yaşam hakkı’nı ihlal eden uygulamaların ısrarlarına rağmen uygulandığının altını çizen Atanur, “Kızamıkçık aşı uygulamasında vahim hatalar işlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın ağır ihmali vardır. Sağlık Bakanlığı, bu hatalar zinciri ve olayı örtme gayreti nedeni ile vatandaşlardan, kürtaj edilerek tahliye edilen bebekler nedeniyle anne ve babalardan özür dilemelidir” dedi.

SES olarak koruyucu sağlık hizmetlerini önemsediklerini dile getiren Atanur, Sağlık Bakanlığı’nı bilime ve deneyime hürmet etmeye çağırdıklarını ifade etti.

AİLE HEKİMLERİNE BASKI YAPILDI

Sağlık alanında alınan kararların sorumluluk gerektirdiğini söylediklerini belirten SES Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Demir, 33 ilde neden bunu neden yaptıklarını sorduklarında uygulama kolaylığı dediklerini, bilimsel olarak da uygulama kolaylığı diye bir şeyin olmayacağını dile getirdi. Bu illerde Aile Hekimlerine baskı yapılarak bu aşının uygulatıldığını söyleyen Demir, “Çünkü bu 33 ilde ne bir hastalık vardı, ne bir hastalık salgını vardı, ne de laboratuar verilerine dayanan bilimsel veri vardı” dedi. (İzmir/EVRENSEL)


İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Genel Müdürlüğü 4 Ağustos tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu imzasıyla, başta İzmir olmak üzere 33 ilin valilik ve sağlık müdürlüklerine konuyla ilgili uyarı yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Binlerce kadın aşılandıktan sonra gönderilen yazıda: “Bazı illerde gebelik durumunda aşı uygulaması yapılan kadınlar olduğu bildirilmiş olup, bu konuda Bakanlığımızdan görüş istenmiştir. Gebelik durumunda ‘kızamıkçık aşısı’nın uygulanması, herhangi bir yan etki göstermemiş olsa bile Konjenital Kızamıkçık Sendromu teorik riski nedeniyle yapılmamalıdır ve bu durum program uygulama hatasıdır” denilmişti.


NELER YAŞANMIŞTI?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi yazılarına istinaden 2009 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Aile Hekimliği pilot uygulaması yapılan 33 ilde 18-35 yaş grubu kadınlara 1 doz Kızamıkçık aşısı uygulanmıştı. Gebe kadınlara doğumsal Kızamıkçık Sendromu riski nedeni ile Kızamıkçık aşısı yapılmaması ve kızamıkçık aşı uygulaması sonrasında 4 haftalık dönemde gebe kalınmaması gerekirken, yüzlerce gebe kadına Kızamıkçık aşısı yapıldığını, gebe kadınlara ve ailelere yeterli danışmanlık hizmet verilmemesi sonucunda gebelerin panik içinde kürtaj olarak gebeliklerini tahliye ettirdikleri ortaya çıkmıştı.

www.evrensel.net