01 Haziran 2015 16:23

Sağlıkçılar isyanda: Yaşatanları öldürmeyin!

Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesi üzerine tüm yurtta greve çıkan sağlıkçılar, 'Öldürülmek için değil, yaşatmak için varız' dedi.

Paylaş

Sağlık meslek örgütleri Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Kamil Furtun’un Samsun’da görev başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine iş bıraktı. Sağlık emekçileri AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Politikası’nın gayrimeşru çocuğu olarak tanımladıkları şiddetin son bulmasını isteyerek Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşme talebinde bulunduklarını bildirdi. Emekçiler Bakandan “Şu anda seçim bölgemdeyim. Gelirseniz Bursa’da görüşebiliriz” yanıtını aldıklarını söyledi.

Sağlıkta şiddetin kurbanı olan Dr. Ersin Arslan ve Melike Erdem’den sonra Dr. Kamil Furtun’un da görevi başında öldürülmesi sağlık emekçilerini isyan ettirdi. Türkiye’nin her yerinde iş bırakan emekçiler sabah saatlerinde iş yerleri önünde anmalar gerçekleştirdi. İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliği önünde ‘Sağlıkta Şiddet’ konulu bir forum gerçekleştiren sağlık emekçileri, daha sonra Numune Hastanesi önünde toplanarak Sağlık Bakanlığı önüne yürüdü.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM DEĞİL, ‘ÖLÜM’ PROGRAMI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dev Sağlık-İş, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Sağlık-Sen gibi birçok sağlık örgütünün katıldığı eylemde emekçiler siyah kıyafetler ve siyah önlükler giyerek yürüdü. Acil servis görevlisi sağlık emekçileri de ambulanslarla siren çalarak eyleme destek verdi. “Bu şiddet sona ERSİN! İsyandayız” pankartı taşıyan sağlık emekçileri, Dr. Kamil Furtun’un fotoğraflarını da taşıyarak sık sık “Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir” sloganları attı.

BAKANDAN SKANDAL YANIT

TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu’ya seslenerek “Kamil ağabeyimize ne oldu? Kalp krizi mi geçirdi, eceliyle mi öldü? Sabah hastane önlerinde 15 dakika anma yaparak bu şiddetin son bulacağını mı zannediyorsunuz?” dedi. TTB olarak Sağlık Bakanı ile görüşme talebinde bulunduklarını anlatan İlhan, Bakan Müezzinoğlu’nın ‘Şu anda seçim bölgemdeyim, Bursa’dayım. Gelirseniz Bursa’da görüşebiliriz’ dediğini aktardı. Sağlık çalışanlarının can güvenliği istediğini kaydeden İlhan, “Bu şekilde hizmet verebilmemiz mümkün değil artık. Sağlıkta büyüyen şiddet sağlıkta dönüşüm politikalarının bir anlamda gayrimeşru çocuğudur. Hem kendileri bunu üretip hem de sahip çıkmadıkları için gayrimeşrudur” şeklinde konuştu. 

‘AZMETTİRENLER DE SORUMLUDUR’

Ankara Odası Başkanı Çetin Atasoy ve SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden de “Bu cinayetten sadece katillerin değil azmettiren ve önlem almayanların da sorumludur. Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Ölüm Programına” dönüştü” dedi. (Ankara/EVRENSEL)


BEYAZ İSYAN

İstanbul’da sağlık emekçileri Samsun’da öldürülen meslektaşları için alana çıktı. Sağlık emekçileri, “Sadece katili değil, azmettiricileri de yargılayın” dedi.

Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanan binlerce sağlıkçı sloganlar eşliğinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yürüdü. İl Sağlık Müdürlüğü önünde konuşan Osman Öztürk, Sağlık Müdürlüğü önüne yığılan çevik kuvveti kastederek, “Hastaneye güvenlik koy, müdürlüğe değil! Yasımızı tutmaya gelirken her türlü önlemi alabiliyorlar, 30 bin güvenlikçiyi alana döküyorlar ama bu kutsal mesleği yapanların hayatını kurtarmak için önlem almıyorlar” dedi. Doktor Kamil Furtun’u öldüren katilin akli dengesinin yerinde olmadığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına değinen Öztürk, “Katilin bulunması yetmiyor. Azmettiriciler azmettirmeye devam ettikçe katiller bitmeyecek. Bu yüzden azmettiricilerin yargılanmasını istiyoruz” dedi.

Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Raşit Tükel de Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre son 3 yılda 31 bin sağlık çalışanın şiddete uğradığını belirterek, mevcut sağlık politikalarının şiddeti oluşturduğunu ifade etti.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez de “Binlerce sağlıkçı hayatından oluyorsa biz, Sağlık Bakanlığını kastederek katillerle ortak olmak gibi ağır bir suçlama yapabiliriz” dedi.

Sağlık politikalarının değiştirilmediği sürece şiddetin artarak devam edeceğini söyleyen İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Değer de sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Dev Sağlık-İş Sendikası Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “Sağlık emekçilerinin uğradığı şiddet sonucu öldürülmeleri münferit değil. Tıpkı Soma’da 301 işçinin katledilmesi gibi, nefret söylemleriniz sonucu kadın cinayetlerinin yüzde bin 400 artması, Özgecan’ın öldürülmesi gibi hiçbiri rastlantı değil. Bu ülkede onlar konuştukça işçiler, emekçiler, kadınlar, hekimler, sağlık çalışanları ölüyor” dedi.

Sağlıkçılar adına ortak açıklamayı ise SES Şişli Şubesi Başkanı Fadime Kavak okudu. Kavak, AKP iktidarının ve Sağlık Bakanlığının sağlığı piyasalaştırıp sağlık çalışanlarını köleleştiren ve itibarsızlaştıran uygulamalarının sağlıkta şiddete ve hatta ölüme yol açtığını ifade etti. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakan kitle sloganlarla dağıldı.
Eyleme EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da katıldı. (İstanbul/EVRENSEL)


DÜNYADA SAVAŞ SUÇU SAYILIYOR

İzmir’de de Buca Seyfi Demirsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Tepecik gibi büyük hastanelerde iş bırakan sağlık emekçileri hastane bahçesinde toplanarak açıklamalar yaptı. Tepecik Hastanesi sağlık emekçileri Basmane Meydanı’na kadar yürüdü.  

Basmane Meydanı’nda toplanan sağlık emekçileri, “Hekime şiddeti lanetliyoruz, sağlıkta şiddet son bulsun” yazılı pankart ile üzerinde Furtun’un fotoğrafları bulunan “Artık yeter yastayız, isyandayız” yazılı dövizler taşıyarak İl Sağlık Müdürlüğü önüne doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe yüzlerce sağlık emekçisinin yanı sıra HDP İzmir Milletvekili Adayı Zeki Gül ve CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel de katıldı. Sık sık “Sağlıkta şiddet istemiyoruz”, “Bakan istifa” ve “Hekime uzanan eller kırılsın” sloganları atılan yürüyüşte, sağlık emekçilerinin önü kısa bir süre sonra polis barikatıyla kesildi. Yapılan görüşmelerin ardından polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine sağlık emekçileri bulundukları yerde bir süre oturma eylemi yaptı.
Oturma eyleminin ardından açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Suat Kaptaner, Furtun’u öldüren kişinin psikolojik dengesinin yerinde olmadığını ve Başhekimin bunu görmezden geldiğini ifade etti. Kaptaner, Başhekimin bir an önce istifa etmesi gerektiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının öldürülmesinin dünyanın her yerinde “savaş suçu” sayıldığını söyleyen Kaptaner, “Buradan söylüyoruz. Bir sağlıkçı daha katledilirse süresiz grev yapacağız. Acımız büyük hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Ardından konuşan SES İzmir Şube Başkanı Rukiye Çakır, AKP’nin sağlık politikaları nedeniyle birçok sağlık emekçisinin katledildiğini ifade ederek, “Çocukları katil yapan anlayış ve zihniyet eleştirilmelidir. Yaşamı savunurken öldürülmek istemiyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez” dedi
CHP İzmir Milletvkili Alaattin Yüksel ise İzmir polisi ve Valiliğin yaptığının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Vali telefonlarımızı açmıyor. Kendi milletvekilinin telefonunu açmayan Vali, AKP hükümetinin valisidir” dedi. Açıklamanın ardından sağlık emekçileri, İl Sağlık Müdürlüğü önüne kanlı önlüklerini bıraktı. (İzmir/EVRENSEL)


BALCALI’DA İŞ BIRAKMA

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesin'de de doktorlar sağlıkta şiddetin son bulması için –acil hizmeti dışında– hasta bakmadı. Sabah saatlerinde poliklinik merdivenlerinde önce sessizce oturan sağlık çalışanları ardından öldürülen Kamil Furtun için saygı duruşunda bulundu. 

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi ve Adana Tabip Odası Başkanı Neslihan Önenli Mungan, sağlık çalışanlarının şiddete karşı korumasız olduğunu söyledi. Furtun'a düzenlenen silahlı saldırının sağlık çalışanlarına uygulanan şiddette gelinen son nokta olduğunu belirten Mungan, ilgililerin gerekli önlemleri almasını istedi. Mungan, “Her an şiddete maruz kalacakmış gibi görev yaparken tedirginlik yaşamak istemiyoruz.” dedi. 

Eyleme hasta yakınları da destek verdi. (ADANA)


EDİRNE’DE, DR. FURTUN’UN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

Edirne Devlet Hastanesi acil servisinin önünde toplanan sağlık çalışanları doktor Kamil Furtun’un silahla vurularak öldürülmesini protesto etti. İş bırakıp eylem yapan sağlık çalışanları ellerinde Kamil Furtun’un fotoğraflarıyla gözyaşı dökerken, hükümetin sağlık politikalarını eleştirdi. 

Edirne Devlet Hastanesi önünden pankart ve sloganlar eşliğinde yürüyen sağlık çalışanları trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne kadar geldi. Burada merkez postanesi önünde toplanan sağlık çalışanları adına konuşan Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, defalarca yaptıkları eylemlerde sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istediklerini ancak iktidarın bu çağrılara kulak vermediğini söyledi. Meslektaşlarının öldürülmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını kaydeden Tanrıkulu, “Gerçekten çok üzüntülüyüz. Hepimiz defalarca sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istedik. Bunun için eylemler yaptık, uğraştık. Her yere başvurduk ama dinlemediler. Çünkü kulakları ve kalpleri sağır. Çünkü işlerine gelmedi, sadece popülizmle sağlık sisteminin yürüyeceğini zannettiler ama artık yeter. Biz nasıl hastalarımıza güvenlik içinde hizmet vereceğiz ? Daha kaç kişinin öldürülmesi gerekiyor ? Kaç sağlık üreten arkadaşımızın öldürülmesi, dövülmesi, yaralanması gerekiyor? İnanının sözlü şiddetten bahsetmiyoruz bile. Daha kaç kişimizin öldürülmesi gerekiyor ? İçişleri Bakanı hiç ‘trafik polisi rüşvet alıyor’ diyor mu? Ama bizim sağlık bakanlarımız defalarca ve her zaman hekimleri hedef gösteriyor. Her gün işe giderken, bir hasta yakını bize saldıracak mı korkusu yaşıyoruz. 'O ilacı yazmadığımız için bize küfür edecek mi ?' diye düşünür olduk” dedi.

Tanrıkulu, bugün acil hastalar ve ameliyatlar dışında sağlık hizmetinin verilmeyeceğini de sözlerini ekledi. (EDİRNE)


KAYSERI'DE ORTAK AÇIKLAMA

Kayseri’de Eğitim Araştırma Hastanesi 4. Poliklinik önünde toplanan sağlıkçılar açıklama yaptı. Açıklamayı Kayseri Aile Hekimleri Derneği Başkanı Mehmet Ümit Işıldak okudu. Açıklamaya Türk Sağlık Sen, SES, Ufuk Sağlık Sen, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, Aile Hekimleri Derneği, Aile Sağlığı Çalışanları Derneği katıldı. (KAYSERİ)


SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

Ağrı Devlet Hastanesi bahçesinde öğle saatlerinde bir araya gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ağrı şubesi ile Tabipler odasına bağlı sağlık çalışanları ellerinde pankart ve dövizlerle yaşanan şiddete tepki gösterdi.

Tabip Odası temsilcisi Dr. Ulaş Yılmaz yaptığı konuşmada, "Yüreğimiz acı ve öfke dolu. Meslektaşımızın görev yaptığı hastanede hunharca katledilmesini nefretle kınıyoruz. Acı ile doluyuz; yılların emeği ile yetişmiş, kendi ailesinden, eşinden, çocuklarından çaldığı vakitlerle hastalarına faydalı olmaya çalışan ve halkımızın sağlığı için gece gündüz fedakarca hizmet vermeye çabalayan çok kıymetli meslektaşlarımız için gözyaşı döküyoruz. Niyetler, hedefler, planlar bu yönde olsaydı Ersin’imiz, Melike’miz, Kamil’imiz bugün bembeyaz önlükleri ile hastane koridorlarında halkımızın sağlığı için koşturmaya devam ediyor olabilirlerdi. Sürekli olarak şiddete uğradığımız, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına girmiyoruz" dedi. 

Yapılan basın açıklamasından sonra grup İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakarak alkışlarla protesto etti. (AĞRI)


GAZİANTEP’TE SAĞLIKÇILAR İŞ BIRAKTI

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri önünde öğle saatlerinde bir araya gelen Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık İş, Gaziantep Aile Hekimleri Derneği, Gaziantep Aile Hekimliği Derneği ve Gaziantep Aile Sağlığı Elemanları Derneği üyeleri, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde çalışan Op.Dr. Kamil Furtun’un silahlı saldırı sonucunda öldürülmesini protesto ederek, iş bıraktı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Gaziantep- Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Ağca, meslektaşları Op.Dr. Kemal Furtun’un görevi başında öldürülmesini nefretle kınadıklarını belirterek, şunları dedi:

"Acı ile doluyuz, yılların emeği ile yetişmiş, kendi ailesinden, eşi, çocuklarından çaldığı vakitlere hastalarına faydalı olmaya çalışan ve halkımızın sağılığı için gece- gündüz fedakarca hizmet vermeye çabalayan çok kıymetli meslektaşlarımız için gözyaşı döküyoruz. Öfke ile doluyuz, çünkü biliyoruz ki her geçen gün artan ve canımızdan can alan sağlıkta şiddet olaylarını önlemek için pek çok şey yapılabilirdi. Niyet, hedef, planlar bu yönde olsa Ersin’imiz, Melike’miz, Kamil’imiz bugün bembeyaz önlükleri ile hastane koridorlarında halkımızın sağlığı için koşturmaya devam ediyor olabilirlerdi. Uyardık, 'Artık yeter' dedik, sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı; doymadılar. Acil taleplerimizi ilettik; görmezden geldiler. Türk Ceza Kanunu’na ek maddeler önerdik, yok saydılar. Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık; Sağlık Bakanlığı’nın önünü aşındırdık. Meclis komisyonunda sunumlar yaptık, dikkate almadılar. Şiddete uğrayan sağlık emekçileri için acil şiddet hattı kurmak zorunda kaldık, yetkililer önemsemediler. 1 Haziran 2015 Pazartesi günü bütün Türkiye’de bütün sağlık kurumlarında yastayız, isyandayız. Sürekli olarak şiddete uğradığımız, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına girmiyoruz. Bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını, tek bir eksiksiz, doktor Kamil Furtun’un öldürülmesini protesto eylemlerine çağırıyoruz."

SAĞLIK-SEN ÇALIŞANLARI DA İŞ BIRAKTI

Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Şubesi üyeleri de öğle saatlerinde iş bırakma eylemi yaptıklarını duyurdu. Op.Dr. Kamil Furtun’un Samsun’da görevi başında öldürülmesine tepki gösteren şube başkanı Cuma Kerkez de, "Maalesef, sağlık çalışanlarımız kendilerini güvende hissetmemektedirler. Çalışanlarımız şiddete uğrama kaygısı içerisinde görevlerine sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu acı kayıplar başta olmak üzere pek çok nedene bağlı olarak çalışanlarımız tükenmişlik yaşamaktadırlar. Bu acı olayla bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, güvenlik hastanelerimizin en önemli sorunudur" dedi. (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Metro inşaatında doğalgaz borusu delindi

SONRAKİ HABER

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da en büyük ihaleler canlı yayınlanacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa