Devlet eliyle sansür korunuyor

Devlet eliyle sansür korunuyor

BTK’nın 4 Ağustos 2011 tarihili Yeni Kurul Kararı Taslağı’yla ilgili Alternatif Bilişim Derneği açıklama yaptı. Devlet eliyle merkezi filtreleme uygulamasının korunduğuna dikkat çeken Dernek, yapılan değişikliklerin de kesinlikle yeterli olmadığının altını çizdi. Kamuoyunun ‘Güvenli İnternet’ tanımıyla yanıltıldığın

“Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” 4 Ağustos 2011 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) web sitesinde yayınlanmıştı. Bu taslakla ilgili olarak kamuoyunun on gün süre ile görüşünün alınması talep edilmişti. Yapılan bu değişikliklerin İnternetine sahip çıkan yurttaşlar ve onların örgütlenmeleri aracılığı ile yarattığı basınç sonucunda gerçekleşmiş olduğunu ifade eden Dernek, verilen tepkilerin ne kadar haklı olduğunu yapılan değişikliklerin gösterdiğini belirtti.

‘KAMUOYUNA SUNULAN TEKTİPLEŞTİRME KARARIDIR’

BTK’nın son kararlarını değerlendiren Alternatif Bilişim Derneği, sansürün devam edeceğini dile getirdi. Kamuoyuna sunulanın tektipleştirme kararı olduğunu belirten Dernek, “Filtreler devlet adına BTK tarafından, göstermelik bir kurula danışılarak hazırlanması öngörülmektedir. Aileler için sakıncalı, çocuklar için uygun İnternet sitelerinin neler olacağına BTK karar vermiş olacak. Tüm kullanıcılar için tektip bir aile ve çocuk filtresi geçerli olacak. Bu da tektip bir aile/çocuk/toplum tasarımı anlamına gelmektedir. Bu düzenleme BTK’yı filtreleri düzenleyen temel aktör haline getirdiği için otokratik bir düzenlemedir” dedi.

UZMAN GÖRÜŞÜ EŞİTSİZ

Listeler için genel kriterleri belirleyecek Kurul’da devlet temsiliyetinin ağırlıkta olduğunu ifade eden Dernek, Kurulun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 3, İnternet Kurulu’ndan 2, BTK’dan 2 ve çeşitli uzmanlık alanlarından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından teklif edilecek 8 kişi arasından BTK tarafından seçilecek 4 kişiden oluşacağını aktardı. 11 kişilik kurulun 7’sinin doğrudan siyasi idarenin bürokratlarından, kalan 4’ünün de teklif edilenler arasından BTK tarafından belirleneceğini belirten Dernek, uzman görüşünün 7’ye karşı 4 olduğu için eşitsiz olduğuna dikkat çekti. Uzmanların da BTK tarafından seçildiğini aktaran Dernek, “Kurulda ayrıca iletişim bilimci, bilişimci, yeni medya ve dijital oyun uzmanı gibi alanlardan kimsenin olmaması Kurul’a biçilen görev hakkında fikir vermektedir. Görüldüğü üzere bu Kurul görstermelik olduğu kadar, yurttaşların hangi içeriklere erişip, erişemeyeceğine karar verebilecek yeterlilikte değildir” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL OKUR-YAZARLIK BECERİSİ

Avrupa Konseyi’nin çocukların ve gençlerin İnternet ortamını güvenli kullanmasının ancak dijital okuryazarlık becerilerinin arttırılması ile olanaklı olduğunu belirttiğini hatırlatan Dernek, “Türkiye’de farklı bölgelere, cinsiyete, sınıfsal konuma ve yaş gruplarına göre İnternet kullanımı eşitsizliğinin ve sayısal uçurumun olduğu aşikardır” dedi. Türkiye’de İnternette yaşanan sorunların dijital okur-yazarlık, beceri ve nitelikli kullanım eksikliğinden kaynaklandığını belirten Dernek, filtrelerin ya da taslakta sunulduğu üzere profil seçişlerinin bu eğitim açığını hiçbir şekilde gideremeyeceğini ve eğitimin yerini dolduramayacağını dile getirdi.

SANSÜR VE FİLTREYE İHTİYACIMIZ YOK

Türkiye’de İnternet kullanıcılarının ihtiyacının sansür ya da filtre uygulamaları olmadığına dikkat çeken Dernek, ihtacın erişim hakkını güvenceleyen, İnternet’i yurttaşlar açısından temel bir hak olarak gören, olanakları gören pozitif makro sosyal-politikalar olduğunu ifade etti. Alternatif Bilişim Derneği, yaptıkları değerlendirmeleri ve BTK’ya bu karar ile ilgili hazırladıkları soruları İnternet savunucuları adına BTK’ya sunacaklarını duyurdu.(MEDYA SERVİSİ)

www.evrensel.net