20 Mayıs 2015 15:17

ASM Çalışanlarının 3 günlük grevi başladı: 'Ölene kadar çalış' dayatması

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları iş güvencesi ve insanca çalışma koşulları için tüm ülkede 3 günlük hizmet üretmeme eylemi gerçekleştiriyor.

Paylaş

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları iş güvencesi ve insanca çalışma koşulları için tüm ülkede 3 günlük hizmet üretmeme eylemi gerçekleştiriyor. 

Ankara'da Halk Sağlığı Kurumu önünde bir aaraya gelen sağlık meslek örgütleri ASM'lerde nöbet dayatmalarıyla bıçağın kemiğe daynadığını belirttiler. Sağlık çalışanlara köle olarak görülüyor diyen emekçiler "Bu dayatma ve tehditler devam ederse bizim de eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir" dediler. 

ASM çalışanları bugün Halk Sağlığı Kurumu önünde yaptıkları basın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığının tehditlerine boyun eğmeyeceklerini söyledi. Cumartesi günleri ASM'lerdeki nöbet dayatmalarını kabul etmediklerini ve nöbete gitmediklerini bildiren emekçiler, kendileri açısından bizzat Bakan tarafından hedef gösterildiklerini dile getirdi. Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Dev Sağlık-İş adına ortak açıklamayı yapan ATO Genel Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy, birinci basamak sağlık hizmeti sunan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanının tüm yurtta en uzun iş bırakma  eylemi yapmak zorunda bırakıldığını söyledi. "Sağlık bakanlığı ASM çalışanlarına beş aydır hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak cumartesi günleri nöbet adı altında çalışmayı dayatıyor" diyen Atasoy,  Hafta içi kendisine kayıtlı bebeğe aşı izlenimi  yapan, hastasınının muayenesini yapan, köy köy gezen, evlerde hastasını ziyaret eden, entegre sağlık hizmeti verilen yerlerde gece gündüz demeden her hastaya bakan, tatillerde ölü muayenesi yapan birinci basamak sağlık çalışanına ek olarak cumartesi günleride gel çalış denildiğine vurgu yaptı. 

'SAĞLIĞIN SORUNLARI TEHDİTLERLE ÇÖZÜLMEZ'

TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan Sağlık Bakanı Mehmet Müzeezzinoğlu'nun TTB'ye sarf ettiği 'Çakılı kazık gibi aynı yerde, aynı cümleleri söyleyenlerle neyi görüşeceğiz ki?'  sözlerini hatırlatarak emekçileri suçlayıcı yaklaştığını ifade etti. Bakanın, hekimlerin taleplerini dinlemediğini ifade eden İlhan, "Bakan 'Pazar günleri de nöbet koyacağız' diyor. Sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat insanlık dışı koşullarda çalışmasını istiyor. Tehditlerle, cezalarla sağlık alanının sorunlarını çözemezsiniz" diye konuştu. 

SES Genel Sektereri Birsen Seyhan ise AKP'nin 13 yıllık iktidarında ortaya koyduğu sağlıkta dönüşüm politikalarının çalışanı köle hastayı müşteri olarak görmekten öteye gitmediğini ifade etti. AKP'nin sağlık sisteminin halkın gözünü boyayarak emekçileri insan üstü çalışma koşullarına zorladığını kaydeden Seyhan, koruyucu sağlık hizmeti veren birinci basamak sağlık çalışanlarının işlerini kaybetmekle yüz yüze olduğunu söyledi. Seyhan, "Biz başından beri bu sistemin sağlığı korumadığını, hastalık ürettiğini söylüyoruz. Halkın sağlığı tehlikeye atılıyor. Hastalıktan para kazanma mantığı ortaya koyuluyor. " dedi

AİLE HEKİMLERİ İZMİR'DE DE İŞ BIRAKTI

Ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de greve çıkan aile hekimleri İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şube'sinin öncülüğünde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde eylem yaptılar. 

Burada SES adına konuşan Eş Genel Başkan İbrahim Kara, aile hekimlerine ceza değil çözüm istediklerini belirterek "Haklı olduğumuzu, halkın sağlık hakkını koruduğumuzu biliyoruz. Sağlık çalışanlarına cezalandırma tehditleriyle sopa gösteren ödeme-sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi için, sağlık hizmeti almanın önündeki tüm parasal engellerin, katkı-katılım paylarının kaldırılması için ve Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak için bugünden başlayarak 3 gün 1. Basamakta hizmet üretmeyeceğiz. Taleplerimiz kabul edilene kadar ve ceza yönetmeliği geri çekilene kadar mücadele edeceğimizi ve halkımızı da sağlık hakkı için sağlık çalışanlarına destek vermeye, mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz" dedi. 

NÖBET DAYATMASI İSTİFALARA NEDEN OLABİLİR

Türkiye genelinde ASM ve TSM’lerde görev yapan hekimler üç günlük iş bırakma kararını hayata geçirdi. Emekçiler, Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 1. Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin çağrısıyla Diyarbakır’da Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi. Davul ve zurnalarla hastane önünde taleplerini dile getiren emekçiler, diğer sağlık çalışanları ve yurttaşlarla birlikte halaylar çekti.

‘HALK SAĞLIĞINI DENEME TAHTASI YAPTILAR’

Burada basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Celal Canpolat, Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında yaşattığı sağlıksız uygulamalar sonucunda hem sağlıkçıların hem de yurttaşların zarar gördüğünü söyledi. 1. Basmak Sağlık Çalışanlarının kesintisiz sağlık hizmeti ve insan onuruna yaraşır bir politikayı benimsedikleri kaydeden Canpolat, “Aile Hekimliği gibi alt yapısı bilinmeden, tamamlanmadan, tamamıyla ısmarlama kanunları ülkemize getirip uygulamış, halkın sağlığını deneme tahtası olarak kullanmayı yine halka ‘yenilik yapıyoruz’ algısıyla satmaya çalışıyorlar” dedi. 

‘EYLEMLER SONUÇ VERMEZSE İSTİFALAR YAŞANIR’

Açıklamanın ardından gazetemize bilgi veren Canpolat, üç günlük eylemlerinin bir uyarı olacağını ifade eden Canpolat, haksız nöbet dayatmalarından vazgeçilmemesi halinde daha etkili eylemleri ortaya koyacaklarına vurgu yaptı. İş bırakmalar dahil, süresiz eylemler silsilesiyle sorunun çözülmesi için çaba göstereceklerini ifade etti. Yapılan eylemlerin sonuç vermemesi durumunda mağduriyetin getirdiği mecburiyet sonucunda istifaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. 

EYLEM TAKVİMİ

Canpolat Diyarbakır’da yapılan eylemlere yurttaşlardan da destek beklediklerini belirterek,” Halkımızın üç gün boyunca acil durumlar dışında Aile Sağlığı Merkezleri’ne başvurmamalı ve eylemlere destek vermelidirler” dedi. Canpolat, 21 Mayıs günü Parkorman’da saat 10.00’da kurulacak halk kürsüsü ile sağlığın durumunu ve vatandaşların beklentilerini ele alacaklarını ve 22 Mayıs günü de Seyrantepe Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde saat 12.45’te basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

VAN’DA SAĞLIKÇILAR GREV’DE

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şubesi, Van-Hakkâri Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği (VAHED) Van Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde ortak bir basın açıklaması yaparak bugünden başlayarak 3 gün süreyle Aile Sağlık Merkezleri ile Toplum Sağlık Merkezleri'nde hizmet üretmeyeceklerini duyurdu.Burada sağlık emekçileri adına basın açıklaması yapan SES Van Şube Başkanı Cengiz Paycu, “Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak için bugünden başlayarak 3 gün 1. Basamakta Hizmet Üretmeyeceğiz”dedi.

‘ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEKTEDİR’

Sağlık Bakanlığı’nı eleştiren Paycu, “Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde yaşanan onlarca sorun ortada dururken, Sağlık Bakanlığı sorunları çözmek yerine sağlık emekçileriyle uğraşmakta ısrar ediyor. Halkın sağlığı için özveri ile çalışan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanlığı’nın seçim öncesinde oy toplama hesabı ile gündeme getirdiği hafta sonu nöbetleri uygulaması ile uzun süredir angarya çalışmaya zorlanmaktadırlar. ASM ve TSM’lerde çalışanların sorunlarının çözülmesi ve halkın sağlık hizmetine ulaşımı önündeki engellerin kaldırılmasına dönük bir çabanın içerisinde olması gereken Sağlık Bakanlığı, çözüm üretmek yerine yeni ödeme-sözleşme yönetmeliği ile angarya çalışmaya karşı çıkan sağlık emekçilerine tabiri caizse aba altından sopa göstermektedir” ifadelerini kullandı. 

‘3 GÜN HİZMET ÜRETMEYECEĞİZ’

Koruyucu sağlık hizmetleri yok edilerek, acil sağlık hizmetleri düzeltilemez. Bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilemez. Eylem yaptık, basın açıklamaları yaptık. Anlattık ama anlamadılar. Sağlık çalışanları ve halk zarar görmesin diye nöbete gitmedik, angarya çalışmayı kabul etmedik.  Ancak Sağlık Bakanlığı yeni bir hamle yaparak “Cezaları artırdım, artık sizi işten atacağım. Hem de soruşturma bitmeden, davalar sonuçlanmadan” dedi.  Ödeme–Sözleşme Yönetmeliği ceza yönetmeliğine dönüştü. Yani Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını kavgaya davet etti. Davete icabet etmemek olmaz. Davetiniz kabulümüzdür dedik. Ve işe koyulduk. Haklı olduğumuzu, halkın sağlık hakkını koruduğumuzu biliyoruz.  Sağlık çalışanlarına cezalandırma tehditleriyle sopa gösteren ödeme-sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi için, Sağlık hizmeti almanın önündeki tüm parasal engellerin, katkı-katılım paylarının kaldırılması için ve Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak için bugünden başlayarak 3 gün 1. Basamakta Hizmet Üretmeyeceğiz.  Taleplerimiz kabul edilene kadar ve ceza yönetmeliği geri çekilene kadar mücadele edeceğimizi ve halkımızı da sağlık hakkı için sağlık çalışanlarına destek vermeye, mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Anadolu Ajansı'nın HPG mektubu alay konusu oldu

SONRAKİ HABER

Çanakkale Kent Konseyinden Kaz Dağları için sosyal medyada kampanya çağrısı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa