07 Mayıs 2015 11:55

EMEP: Faşizm çılgınların değil sermayenin yönetim biçimidir

Paylaş

Emek Partisi Genel Merkezi tarafından faşizmin yenilgiye uğratılmasının 70. yıldönümü ile ilgili yapılan açıklamada işçi sınıfı ve emekçilerin Hitler’in Mussolini’nin günümüzdeki takipçilerine karşı mücadeleyi sürdürmeye devam ettiği vurgulandı.

Faşizmin tarih sahnesine çıkmasından beri, sermayenin ideologları ve propagandacılarının, faşist diktatörlükleri, ya Mussolini gibi "dengesizler"in, Hitler gibi “çılgın”, “manyak” politikacıların ya da diktatörlük heveslisi, kişisel bozukluklarla malul kişilerin eseri olarak gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada “Daha doğrusu, işçi sınıfı ve halklara, faşizmi; büyük sermaye güçlerinin toplumu yönetmelerinin bir biçimi olarak değil, böyle kişisel çılgınlıkların yol açtığı, patolojik bir sorun olarak göstermeye çalıştılar” denildi.

Gerçeğin tam tersi olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Kapitalizmin sosyalizm karşısında aldığı ağır yenilgi, dünyanın, kapitalist ve sosyalist dünya diye ikiye bölünmesi ve kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası gereği, –arkadan gelip hızla– gelişen emperyalist ülkelerin dünyanın yeniden paylaşılma talebi ile birleşen ağırlaşan sorunları karşısında; “genç” emperyalist ülkelerin tekelci gruplarının amaçlarını gerçekleştirmek üzere baş vurdukları bir yönetim biçimiydi faşizm. Mussoliniler, Hitlerler; onların "üstün ırk", "milliyetçilik", "güçlü olanın yaşaması, güçsüz olanın yaşamayı da hak etmemesi" ve "insanlığın faşizm tarafından kurtuluşu"na dair uydurdukları mitler, bilimdışı görüşler, bu kişiler tarafından uydurulmuş şeyler değildi. Faşizmin dayandığı tezler, Berkeley'den, Shopenhauer'dan Nietzche'ye...... kadar, sayısız "saygın" burjuva düşünürün, sömürgecilik dönemi boyunca öne çıkmış burjuva siyaset bilimcileri ve siyasetçilerin tezlerine dayanıyordu”

Bugün de; sermayenin sözcülerinin, eğitimcilerinin ya da politikacılarının, faşizmi, Hitler gibilerin marifeti, bir sapkınlık olarak tarif ettiğine dikkat çekilen açıklamada; “Çünkü sorun böyle ele alınınca, faşizmin arkasındaki asıl sermaye güçleri, onların amaçları, kapitalizmin insanlık düşmanı yüzü; Mussoliniler’in, Hitlerler'in, Francolar’ın arkasında saklanabiliyor. Hele faşizme karşı mücadele etmiş bir-iki burjuva politikacısı da bulunursa, kapitalizmi, faşizme karşı bir sistem olarak göstermek bile mümkün olmaktadır!

Kapitalizm dünyasının sosyalizme karşı açtığı en kapsamlı ve tarihin gördüğü en sinsi savaş olan "soğuk savaş"ın ana formatı da; Hitler, Mussolini, Franco gibi faşistlerin, kendi kafalarındaki adamlarla; çeşitli sorunları istismar edip, işsizleri, yoksulları ve iflasa sürüklenmiş küçük burjuva yığınları peşlerine takarak, bir korku diktatörlüğü kurdukları biçimindedir. Faşizm de, bu korku diktatörlüğünün adıdır! Dolayısıyla onlara göre, Hitler ve Mussolini'nin yenilmesiyle, İtalyan ve Alman faşizminin (Uzakdoğu’da da Japon faşizminin) yıkılmasıyla, faşizm de tarihin çöplüğüne atılmıştır! Amerika, İngiltere, Fransa; faşizme karşı oldukları için, Almanya, İtalya ve Japonya ile savaşmışlar; dolayısıyla dünya kapitalizminin merkezi güçleri, faşizmi yıkarak, insanlığı ve demokrasiyi büyük bir tehditten kurtarmıştır! denildi.

Onlara göre, Hitler ordularının Sovyetler Birliği'ni işgal etmesinin, Sovyet halkının ve bütün ülkelerde işçi sınıfı ve komünistlerin faşizme karşı mücadelesinin bu tarihte hiç yeri yoktur.

Anti-faşist savaşta yaşamlarını kaybetmiş 20 milyon Sovyet vatandaşı; Nazi saldırıları karşısında, kendi topraklarını ve halklarını faşizme karşı savundukları, kapitalizmin yarattığı bu en saldırgan güçlere karşı sosyalizmi, insanlığın ileri değerlerini savundukları için ölümü göze almış ve göğüslemiş kahramanlardır. 
Dünyayı Hitler belasından kurtarmış kahramanları selamlıyoruz” denildi.

Açıklamada “2. Emperyalist Savaş’ın tecrübesi ile donanmış işçi sınıfı ve emekçiler Hitler’in Mussolini’nin günümüzdeki takipçilerine karşı mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor” denildi (HABER MERKEZİ)

Yücel Özdemir yazdı: 8 Mayıs’a kayıtsızlık ne anlama geliyor?

ÖNCEKİ HABER

Nihat Kazanhan davası skandallarla başladı: Adalette ses de yok görüntü de!

SONRAKİ HABER

Hakkari'de eylem ve etkinliklere bir ay yasak getirildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa