KESK: Yasal düzenleme grevi kapsamalı

KESK: Yasal düzenleme grevi kapsamalı

Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve memur sendikaları arasında, memurların toplusözleşme yapabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kararı alınması üzerine görüşlerine başvurduğumuz KESK genel başkanı süreçten beklentilerini gazetemize özetledi.KESK Genel Başkanı Lami Özgen, önceki gün

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile memur konfederasyonları arasında yapılan toplantıdan önce de toplugörüşmenin bittiğini ifade ettiklerini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplantıda toplu görüşmelerin sona ermesi kararlaştırıldı. Artık bir an önce toplusözleşmenin başlamasını istiyoruz. Ama önümüze yasal sürecin tamamlanmadığı mazereti çıkarıldı. Önümüzdeki günlerde konfederasyonlar ve Çalışma Bakanlığı uzmanlarının katıldığı teknik bir çalışma yürüyecek. Bu teknik çalışma 4688 sayılı yasanın çerçevesi ve içeriğine yönelik olacak. Burada toplusözleşmeye dair taleplerimizi dile getireceğiz. Toplusözleşme, grev talebi ve örgütlenmenin önündeki engel ve barajların kaldırılmasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının siyaset hakkı, sendikal görevlerinden dolayı disiplin, ceza, sürgün vb uygulamaların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Birçok başlığın yer alacağı bütünlüklü bir yasal düzenleme istiyoruz. 4688 sayılı yasanın tamamen düzenleneceği biçimde ele alacağız. Her konfederasyon bu görüşlerini bakanlıkla beraber yapılacak. Toplantıyla tekrar gündeme getirecek.”

Grevi gündeme getiren tek konfederasyonun KESK olduğuna dikkat çeken Özgen, “Şimdiye kadar, ‘yasal düzenleme yoktur’ denilerek talebimize itiraz ediyorlardı. Yeni süreçte yasal düzenlemenin çalışanların lehine düzenlenmesi için zorlayacağız. Biz grevli ve toplusözleşmeli bir yasal düzenleme istiyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net