‘Eski İstanbul’ yeniden basıldı

‘Eski İstanbul’ yeniden basıldı

Türkiye tarih yazımının büyük ismi Ahmet Refik’in geçen yüzyıllarda İstanbul yaşamını anlattığı önemli eseri Eski İstanbul (1553-1839) Kapı Yayınları’nda tekrar basıldı. Fetihten sonra Türk ve Müslüman bir kimliğe bürünen şehrin daha sonraki dönüşümleri, tüm bu değişikliklerin sosyal h

Türkiye tarih yazımının büyük ismi Ahmet Refik’in geçen yüzyıllarda İstanbul yaşamını anlattığı önemli eseri Eski İstanbul (1553-1839) Kapı Yayınları’nda tekrar basıldı. Fetihten sonra Türk ve Müslüman bir kimliğe bürünen şehrin daha sonraki dönüşümleri, tüm bu değişikliklerin sosyal hayata ve mimariye yansımaları, Evliya Çelebi, Naimâ gibi tarihçilerden referanslarla kitabını zenginleştiriliyor.

Kitapta eski İstanbul’da, saray hayatından başlanarak sokakların güvenliğine, su sorununa, belediye hizmetlerine, gümrüklere, devletin kahve, tütün ve alkolle mücadelesine kadar birçok konuda doyurucu bilgiler veriliyor. Bir yandan da İstanbul’daki gayrimüslimlerin yaşantılarına değinilerek Ermeni, Rum, Yahudi kültürlerinin şehre getirdiği renk ve Osmanlı idaresinin bu cemaatlere yaklaşımı irdeleniyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net