Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı'nın amansız takibi!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kütahya Tavşanlı Eti Gümüş Tesislerinde 7 Mayıs 2011’de meydana gelen çamur parodoklarındaki çökme nedeniyle bölgenin Sağlık Bakanlığı tarafından gözlem altına alındığı belirtildi. O tarihten bugüne yaşananlar ise bu takibin göstermelik olduğunu göste

Açıklamada ayrıca, bilimsel kurulun önerileri doğrultusunda içme ve kullanma sularının günlük olarak incelendiği, işçilerden ve aynı yerleşkede oturan vatandaşlardan kan ve idrar örneklerinin ve çevresel örneklerden de atık su, çamur gibi maddelerin numunelerinin alındığı bildirildi. Alınan bu numunelerin incelenmesi sonucunda siyanürle ilgili zehirlenmenin saptanmadığı belirtilip, ancak bazı işçilerde başta kurşun olmak üzere bazı ağır metallerin normal değerlerinin üzerinde sonucunda değerlerin tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, bu işçilerin tedavileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığının Meslek Hastalıkları Hastanesinde tedavi planlamasının yapıldığı belirtildi.

BAKANLIĞIN AKLI SİYANÜRDE KALDI

Kan ve idrar örneklerinde yüksek oranda ağır metal bulunan Kütahya Tavşanlı Eti Gümüş Tesislerinde çalışan işçilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, maden şirketinin ağzıyla konuştu. Hastanedeki işçilerin sağlık durumu bölgede yaşanan çevre felaketini gözler önüne sererken, Bakanlık şirketin duymak istediğini söyledi: “İşçilerde siyanüre rastlanmadı.”

Açıklamada, yapılan epidemiyolojik incelemenin sonuçlarının bilimsel kurulun değerlendirmelerinin kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net