12 Mart 2015 04:59

Reçeteye g(ö)rev yazdılar

Sağlık emekçileri yarın kendi özlük hakları için olduğu kadar halkın sağlık hakkı için de grevde olacak. İnsanca yaşamaya yetecek ve emekliliğe yansıyacak ücret; herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti talepleriyle alana çıkacak olan sağlık emekçilerinin çağrısı şöyle: Sadece sağlık çalışanları için olmayan bu greve vatadaşlarımız sahip çıksın!

Paylaş

Elif Ekin SALTIK
Ankara

Sağlık alanındaki sorunlara dikkat çekmek isteyen sendika ve meslek örgütleri, AKP’nin sağlıkta dönüşüm politikalarına karşı eylem ve etkinliklerini sürdürüyor. 14 Mart Tıp Bayramı öncesi 13 Mart’ta iş bırakacak olan emekçiler, sağlıksızlığı bir sistem haline getiren ve sağlıkçıları köleleştiren çalışma koşullarına karşı tepkilerini dile getiriyor. Sağlık emekçileri 14 Mart Cumartesi günü de ASM ve TSM’lerde nöbet tutmama eylemlerine devam edecek.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Birsen Seyhan, AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm diye başlattığı programın on iki yıldır sağlık alanını yıka yıka devam ettiğini söyledi. Seyhan, sağlık ocaklarının kapatılıp aile hekimliği sistemine geçildiğini, kamu hastane birlikleri uygulamasıyla hastanelerin birer sağlık pazarı haline dönüştürüldüğünü ve eğitim araştırma hastanelerinin amacından çıkarılıp hizmet hastanesine çevrildiğine dikkat çekti.

‘BÖYLE SAĞLIK SİSTEMİ OLMAZ’

Sağlıkta dönüşümün nasıl bir yıkım programı olduğunu ısrarla anlattıklarını kaydeden Seyhan, gelinen noktada karşı çıkılan bütün uygulamaların halka ve sağlık çalışanlarına bedeller ödeterek yaşanmaya başlandığını söyledi.

Seyhan, “Sağlıksızlığı bir sistem haline getiren bu uygulamalar aynı zamanda sağlık çalışanlarını köleleştiren çalışma koşullarını dayatmaktadır. Sağlık çalışanları için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Böyle sağlık sistemi olmaz diyerek sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmesini istiyoruz. Ve bunun için 13 Mart cuma günü bir günlük hizmet üretmiyoruz” dedi.

‘BEDELİNİ EMEKÇİLER CANIYLA ÖDEDİ’

Kamu hastaneleri birliği sistemine geçildiğinden bu yana hastanelerin birer ticarethaneye dönüştürüldüğünü kaydeden Seyhan, hastanelerin oteller gibi yıldızlara ayrıldığını belirtti. Seyhan, hastane yöneticilerin de sözleşmeli olarak çalıştırıldığını belirterek, sadece hastaneleri nasıl kâra geçirdiklerinin belirleyici olduğunu dile getirdi.

“Bu da çalışanlara daha çok performans, angarya, güvensiz çalışma ortamı, kuralsız esnek çalışmayı getirmiştir” diyen Seyhan, performans baskısı ile çalışanlar arasında iş barışının bozulduğunu, en önemlisi de örgütsüz bir çalışan ordusu yaratıldığını söyledi.
Seyhan, “Bu sağlık sisteminin yaratıcıları sistemin mükemmel olduğunu halka pompalamış, karşılaşılan aksaklıkların sağlık çalışanlarından kaynaklandığını öne sürerek sağlık çalışanlarını hedef göstermiştir. Şiddetin her türlüsüne maruz kalan sağlık emekçileri bazen bu sistemin bedelini canıyla ödemiştir” diye konuştu.

VATANDAŞLAR DA DESTEKLEMELİ

“Birçok sorunla boğuşan sağlık çalışanları halka sağlık hizmetini nasıl sağlıklı verecek?” diye soran Seyhan, bir poliklinikte günlük hasta sayısının yüzleri aştığını ifade etti. 24 saat yoğun bir nöbetten sonra bir doktorun ameliyata girdiğini anlatan Seyhan, “Bu sağlıklı bir hizmet olmaz. Bu bir bilgisayar oyunu değil. Bir tane canımız var. Geri dönüşü olmayan hataların sağlığımıza ve canımıza mal olmasını ne sağlık çalışanı ne de hasta ister. Sağlıklı koşullarda çalışan, kafasında nasıl geçineceğim kaygısı olmayan, dinlenmiş ve kendini sadece hastasına odaklayan bir salık çalışanından hizmet almak bir insan hakkıdır, hasta hakkıdır” dedi.
Sağlığın bir hak olduğu vurgusu yapan Seyhan, sağlık çalışanlarının köle, vatandaş müşteri olarak görülmesine karşı 13 Mart’ta grevde olacaklarını söyledi. Seyhan vatandaşları da sağlık emekçilerine destek vermeye çağırdı.

‘ASM NÖBETİ İLE SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ise ASM ve TSM’lerdeki nöbet dayatmasını eleştirdi. Bakanlığın ısrarla uygulamanın devam edeceğini, hatta hafta içi akşamları ve pazar günleri de nöbet koyma planları yaptığını kaydeden İlhan,  sağlık emekçilerinin nöbet tutmama eylemiyle bu dayatmaya direndiğini vurguladı. İlhan şunları dile getirdi: “Değişik illerde değişik oranlarda eylemlere katılım söz konusu. Sağlık Bakanlığı eylemlere katılımın az olduğunu ifade ederek eylemleri zayıf göstermeye çalışıyor. Biz Sağlık Bakanlığına bu sorunların sağlık meslek örgütleriyle, ilgili uzmanlarla tartışarak çözebileceğini söylüyoruz. ASM’lere cumartesi günleri fazla çalışma dayatılarak hiçbir sağlık sorunu çözülmez. Acil servislerde yaşanan sorunların çözüme hiçbir katkısı olamaz. Sağlık emekçilerinin örgütleriyle atılacak adımlar ancak halkın sağlığına katkı koyacak çözümler üretebilir. 13 ve 14 Mart günlerinde de yurttaşlarımızı katkı katılım paylarını engellemek adına; nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti alabilmek adına sağlık emekçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz.”

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN 5 ACİL TALEBİ

* Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz.
* İnsanca yaşamaya yetecek ve emekliliğe yansıyacak temel ücret istiyoruz.
* Fiili hizmet zammı istiyoruz.
* Bilimsel, nitelikli, ana dilinde ve parasız sağlık eğitimi istiyoruz.
* Herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ana dilinde ve parasız sağlık hizmeti istiyoruz.

EMEP: TEDAVİYE DEĞİL GÜÇ VERMEYE

ÖNCEKİ HABER

'Aile paketi' demekle olmuyor

SONRAKİ HABER

Benzin ve motorine yine zam geliyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa