06 Mart 2015 18:16

Nasıl bir rektör istiyoruz!

Dersim Üniversitesi Demokratik Üniversite Platformu, rektörlük seçimine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, rektör adaylarına seslenerek; 'Demokratik, laik, bilimsel, ana dilinde eğitim ve özerk üniversite istiyoruz' dedi.

Paylaş

Dersim Üniversitesi Demokratik Üniversite Platformu, rektörlük seçimine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, rektör adaylarına seslenerek; “Demokratik, laik, bilimsel, ana dilinde eğitim ve özerk üniversite istiyoruz” dedi.

Eğitim Sen Dersim Şubesi’nde düzenlenen ve Tunceli Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Dersim Belediyesi, Dersim Barosu, Dersim KESK Şubeler Platformu, TMMOB, İşçi Sendikaları, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası, İHD Dersim Şubesi, mahalle muhtarları, mahalle temsilcileri, çevre dernekleri, DBP, HDP, Emek Partisi, ESP ve Partizan’ın da destek verdiği açıklamayı Akademisyen Gülnaz Karatay okudu.

ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİ SEÇİM SÜRECİNE NASIL DAHİL OLACAK?

YÖK’ün kararıyla 13 Mart 2015 Cuma günü rektörlük seçimleri yapılacağını öğrendiklerini söyleyen Karatay, iki hafta kala seçimin duyurulmasını eleştirerek, bu sürede gerek adayların gerekse seçimde bulunacak akademi üyelerinin, seçimlerde söz ve oy hakkı sahibi olması gereken üniversite bileşenlerinin katılım, görüş, öneri ve beklentilerinin yeterince tartışılamayacağını söyledi. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, sendika temsilcileri, idari personel ve öğrenci temsilcileri olarak demokratik, laik, bilimsel, ana dilinde eğitim ve özerk üniversite istediklerini belirten Karatay, üniversite gibi önemli bir kurumu yönetmenin, her türlü tahakkümden arınmış, evrensel ve eleştirel düşünceye, demokratik tartışmaya ve uzmanlık bilgisine saygıyı gerektirdiğini söyledi. Akademik özgürlüklere ve demokratik hukuk devleti ilkelerine saygı duyarak hareket eden ve yasa ile yönetmelikleri bu özgürlükler çerçevesinde uygulayan, hiçbir siyasi görüş, etnik ya da mezhep/din kimliğine göre ‘kadro alımı’ yapmayan, alınacak öğretim üyeleri konusunda ilgili bölüm kurullarının önceden bilgilendirilmesini ve kurullarının onayının alınmasını sağlayan, kadro alımlarında bölümlerin ihtiyaçlarını gözeten ve bölüm inisiyatifini önceleyen, akademik özerklik ve özgürlük ortamını güvenceye alacak gerekli tüm araçları ve ortamı sağlayan bir üniversite istediklerini belirten Karatay, üniversitelerde ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan maddelerin de üniversitelerde uygulanmamasını istedi.

ÜNİVERSİTEYE POLİS SOKULMASIN

Üniversiteye kolluk güçlerinin sokulmamasını ve üniversite hayatının terörize edilmemesini isteyen Karatay, “Bilimsel araştırma ve ifade özgürlükleri konusunda Lima Bildirgesini temel alınmasını ,araştırma yoluyla bilgi üretmek isteyen öğretim elemanlarının projelerini siyasi görüş, yönetime yakınlık, fakülte, unvan ve kadro gibi farklar gözetmeden destekleneceği bir ortamın hazırlanmasını istiyoruz” dedi. Mevzuat gerekçe gösterilerek üniversite öğretim elemanları, çalışanlar ve öğrenciler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan yönetmelik ve yönergelerin uluslararası insan hakları hukuku doğrultusunda uygulanmasını da isteyen Karatay, üniversite bünyesinde ibadet amaçlı cami, cemevi gibi projelerin de hayata geçirilmemesini talep etti.

TACİZ, İSTİSMAR VE MOBİNGE HAYIR

Karatay yeni seçilecek rektörden, disiplin kurullarına ve soruşturma kurullarına sendika temsilcilerini de katmasını, sendikal hakların korunmasını ve meslek örgütlerine yeterli çalışma olanakları sağlanmasını talep etti. Açıklamada, üniversitede taciz, istismar ve mobbingden, akademik, idari ve teknik personelin iş koşulları ve özlük haklarına, mali özerklikten, nitelikli derslik, kütüphane, işlik, laboratuar, internet, yurt, barınma, ulaşım, beslenme, eğitim hizmetlerine kadar birçok talebe yer verildi.

EŞİTLİK İSTİYORUZ

“Üniversitede yaş, fiziksel engel, siyasi görüş, ırk, etnik kimlik, din, mezhep, cinsiyet ve cinsel yönelim konusundaki her türlü ayrımcılığa izin verilmemesini, eşitlik ilkesinin uygulanması, korunması ve geliştirilmesine yönelik her tür önlemin alınmasını istiyoruz diyen Karatay, üniversitede çalıştırılan taşeron işçilerin kendi iş tanımlarına girmeyen alanlarda çalıştırılmasının da önlenmesini, hafta sonları çalıştırılacak işçilerin yemek ve yol masraflarının karşılanmasını istedi.

Karatay açıklamayı, “Tunceli Üniversitesi Demokratik Üniversite Platformu olarak yeni yönetimi oluşturduğunuz takdirde tüm bu ilkelerin planlanması ve uygulanması noktasında randevu talebimizi şimdiden belirtiriz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Okulda süt içen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

SONRAKİ HABER

Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa