05 Mart 2015 17:41

Manifesto Hala Güncel

Manifesto gençliğin kendi hayal ettiği dünyayı inşa edecek olan işçi sınıfının yol göstergesi olduğu gibi, gençliğin de yol göstericisidir. Biz gençler ütopik, küçük burjuva sosyalistlere karşı proleter devrimcilerin dünyaya, tarihsel süreçlere nasıl baktığını anlamak için bu kitabı elimizden düşürmemeliyiz

Paylaş

Ulaş AKKAYA
Çorlu Fen Lisesi

Bu yıl tarihin en önemli siyasi belgesinin yani Lenin’in “Bu yapıt tutarlı bir materyalizmi, en derin ve en geniş gelişim öğretisi olarak diyalektiği, sınıf mücadelesi teorisini ve proleteryanın dünya tarihindeki devrimci rolünü açıklar.” şeklinde tanımladığı Komünist Parti Manifestosu’nun yazımının 167. yıldönümü.

Manifesto, Marksizmin felsefi, politik ve ekonomik tartışmalarda sonuçlanan kararlarını açıklamak ve ortaya koymak için yazılan bir bildirge değildir. Komünist Manifesto komünistlerin kim olduğunu ve ne istediğini anlatmak için yazılmıştır. Komünistler Birliği’nin 1847’de toplanan kongresi Marx ve Engels’i böyle bir yapıtı hazırlamak için görevlendirmiştir. Kitap, işçi ve halk hareketleriyle sosyalizmin birliğini hayata geçirmenin zorunluluğunu sergileyen ve 1848 devrimlerinin habercisi olan devrimci hareket sırasında Avrupa’da yaşanan ayaklanmalara yanıt verebilecek gerçek devrimci bir parti için silah teşkil etmesi için yazılmıştır.
Manifesto Fransız Devrimi’nin feodalizmi yıkıp burjuvazinin iktidarını kurarak sosyalizmin zeminini hazırladığı, 1796’da ‘İlkel Komünistler’in bu süreçte yenilgiye uğradığı, ‘Genç Hegelciler’ ve ilkel komünistlerle yapılan tartışmalar sonunda doğmuştur. Peki 167 yıl önce yazılan bir kitabın bugünkü güncelliği ve önemi nedir? Güncel ve önemli midir?

ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYA HAKKIMIZ YOK!

Tartışmasız manifesto belirli tarihsel bir evrede ortaya çıktı ve yazıldığı süreçten bu döneme kadar birçok şey değişti. Yazarlarının bizzat kendileri bu konunun üstünde durdular. “Ayrıntıda şu ya da bu düzeltmeler yapılabilir. Bu esasların pratikte kullanılışı, manifestonun kendisinde de açıklandığı gibi her yerde ve her zaman mevcut  tarihsel durumlara bağlı olacak ve dolayısıyla 2. bölümün sonunda önerilen devrimci önlemlere kesinlikle önem verilmeyecektir. Buna karşın Manifesto üstünde değişiklik yapmaya artık kendimizde hak görmediğimiz bir tarihsel belgedir.” der Engels. Kapitalizmin gelişiminde o zamandan öngörülemeyecek onca değişiklik yaşandı. Paris Komünü, Büyük Ekim Devrimi, paylaşım savaşları, sosyalizmin yenilgisi...
Marksizmden ve Manifesto’dan çeşitli ‘alıntılar’ yapan revizyonistler, Manifesto’nun bugün gelişmeler karşısında eskimiş bir metin haline geldiğini söylüyorlar. Hemen ardından dünyanın 1848’den bu yana değiştini, Marx’ın vardığı sonuçların bugün için geçerli olmadığını dile getiriyorlar. Geçmişte de bugün de Manifesto’nun eskidiğini söyleyen çok fazla sosyalizm düşmanı vardı ve hala da var. Tabi ki bunların Manifesto’yu lekelemesi normaldir çünkü Manifesto hiçbir revizyonistin ve sınıf düşmanının çıkarlarını koruyacak bir el kitabı değildir.

GENCE, İŞÇİYE VE ÖNCÜ PARTİYE IŞIK TUTUYOR

Manifesto eskimiş ve aşılmış değildir. Burjuvazi yıkılıp proleter devrim sonuna kadar götürülmedikçe de eskimiş ve aşılmış sayılamayacaktır. Manifesto’nun eskimiş olduğunu iddia edenler bizzat tarih tarafından eskitilmiş insanlardır.
Manifesto gençliğin kendi hayal ettiği dünyayı inşa edecek olan işçi sınıfının yol göstergesi olduğu gibi, gençliğin de yol göstericisidir. Biz gençler ütopik, küçük burjuva sosyalistlere karşı proleter devrimcilerin dünyaya, tarihsel süreçlere nasıl baktığını anlamak için bu kitabı elimizden düşürmemeliyiz.
Bugün Manifesto’nun önemi kapitalist çelişkiler çıkmaza girdikçe artmaya devam ediyor. Gence, işçiye kapitalizmin zorunlu çöküşünü, sınıf mücadelelerini anlatacak ve öğretecek bir güçtür Manifesto! Bugün, Komünist Parti Manifestosu yayımlanışından 167. yıl sonra güncelliği ve gerçekçiliği ile her gence, işçiye ve öncü partiye ışık tutmaktadır!


 SOSYALİZMİ BİLİM DÜZEYİNE ÇIKARMIŞTIR

Manifesto Marx ve Engels’in birlikte teorik gelişimi içerisinde nitel bir sıçrama gerçekleştiren düşünce tarihinin ilerleyişinin ürünüdür. Manifesto sosyalizmi ve tarihsel süreçleri, kapitalizmin çözülmesini belli belirsiz laf ebeliğinden kurtarıp bir bilim düzeyine çıkarmıştır. Paris Komünü’nden Ekim Devrimi’ne kadar tarihsel süreçler Manifesto’nun güncelliğini ve gerçekçiliğini birçok kez kanıtlamıştır. Bu süreçler içerisinde aksaklık ve sorunlar ortaya çıkmış ise bu sorunlar Manifesto’nun değil öznel olguların sorunudur. Bununla beraber Marx ve Engels’in yaptıkları tahliller sonucu ortaya çıkardıkları kapitalizmin yıkılma zorunluluğu, bunu yıkacak devrimci-değiştirici gücün işçi sınıfı olduğu hala günceldir ve tarihsel sürecin doğal gereğidir.

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

‘Kadınlık Bizde Kalsın’

SONRAKİ HABER

Necip Hablemitoğlu suikasti şüphelisinin yakalandığı açıklandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa