04 Mart 2015 08:18

İç Güvenlik Paketi'nin 4 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunun 68. birleşimi yoklama ile açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Şükran Güldal Mumcu yönetti. Genel kurulda Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşüldü.

Paylaş

İç Güvenlik Paketi'nin dün ve bugün yapılan Genel Kurul görüşmelerinde paketin  34, 35,37 ve 38. maddeler kabul edildi. Paketin 36. Maddesi'nde, gerek görüldüğü takdirde Polis Akademisi Başkanı'nın dört yıllık görev süresi sona ermeden önce görevinden alınabilmesine izin verilmesi paketten çıkarıldı. Paketin kabul edilen 37. Maddesi ile Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) İçişleri Bakanı'nın onayıyla polis meslek eğitim merkezine (PMEM) dönüştürülebilecek. 

TBMM Genel Kurulunun 68. birleşimi yoklama ile açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Şükran Güldal Mumcu yönetti. Genel kurulda kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine başlandı. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülmesine geçildi. 

Tasarının 34. Maddesi ile ilgili görüşmelere milletvekilleri tarafından verilen önergelerin görüşülmesiyle başlandı. İç güvenlik paketinin 34. Maddesi görüşüldü. 208 milletvekilinin katıldığı elektronik oylama sonucu 208 Evet oyu ile 34. Madde kabul edildi. Kabul edilen 34. Maddeye göre 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının s bendi şu şekilde değiştirildi: “Öğretim Elemanları: Akademi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, enstitü, polis meslek eğitim merkezi müdürlükleri ve polis meslek yüksek okullarında görevli öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görevlileri ve okutmanları” 

Paketin 35. Maddesinin görüşmelerine geçildi. Görüşmesi tamamlanan 35. Maddenin oylamasına 213 milletvekili katıldı. Elektronik oylama sonucu 208 Evet ve 5 red oyu ile 35. Madde kabul edildi. 35. Maddeye göre 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 3. Maddesinin c bendi, “Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan polis meslek yüksekokulları ile polis meslek eğitim merkezlerinde polis memuru yetiştirilmesini sağlamak” şeklinde değiştirilerek, “Emniyet Teşkilatı personelinin ihtiyaçlarına uygun eğitim programları hazırlamak, koordine etmek ve eğitim ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasını desteklemektir” ibaresi eklendi. 

İç güvenlik paketinin 36. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen 3 önerge ile maddenin güvenlik paketinden çıkarılması istendi. Önergelerin AK Partili vekillerin oylarıyla kabul edilmesi ile birlikte 36. Madde paketten çıkarıldı. Bu madde, Polis Akademisi Başkanı'nın gerek görüldüğü takdirde, dört yıllık görev süresi sona ermeden önce de görevinden alınabilmesiyle ilgili düzenlemeydi. 

Paketin 37. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Madde üzerine yapılan görüşmelerin ardından elektronik oylama yapıldı. 215 milletvekilinin katıldığı oylamada 204 evet ve 11 red oyu çıktı. Kabul edilen maddeye göre 4652 sayılı 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 10’uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere şu fıkra eklendi: “Birinci fıkra hükümlerine göre kurulan polis meslek yüksekokulları Bakan onayı ile polis meslek eğitim merkezine dönüştürülebilir. Dönüştürülen polis meslek yüksekokullarında görev yapmakta olan personel, ayrıca bir işleme gerek olmaksızın polis meslek eğitim merkezi kadro ve görev unvanlarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar. Polis meslek eğitim merkezleri Başkanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.” Kabul edilen maddeye göre Polis meslek yüksekokulları İçişleri Bakanı'nın onayıyla polis meslek eğitim merkezine dönüştürülebilecek. Buradaki personel, ayrıca bir işleme gerek olmaksızın polis meslek eğitim merkezi kadro ve görev unvanlarına uygun kadrolara atanmış sayılacak.

Görüşmelerin ardından yapılan oylama sonucu 38. Madde de kabul edildi. Mumcu, oturuma 3 dakika ara verdi. Aranın ardından Mumcu, Meclis Genel Kurulu'nun bugün saat 14.00'de toplanmak üzere kapanmasına karar verdi. Bugün yapılacak görüşmelerde, İç Güvenlik Paketi görüşmelerine devam edilecek. (CİHAN)

ÖNCEKİ HABER

THY uçağı pistten çıktı: 1 yolcu yaralandı

SONRAKİ HABER

Meclis Başkanlığı ‘Kürt kentleri’ ifadesini ‘kaba ve yaralayıcı’ buldu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa