04 Mart 2015 06:00

Bir başımıza değil, kadın başımıza

Paylaş

Deniz ÇİMEN
Çukurova Üniversitesi

Sahi neydi kadın olmak? Kadınlık ne zaman öğrenilirdi? Ne zaman özgürdü kadın?
Kadınlar emeğiyle dünyayı güzelleştirirken, erkekler dünyanın neresindeydi?
Sahi cennet ayaklarının altı kadar yakın mıydı kadına?
Düşündükçe düşünüyor kadın...
Umutla geleceğe hızlı adımlar atarken kalın duvarların ardında kalanlarımız vardı.
Kadın konuştukça, erkek devlet bastırıyordu.
Çünkü biz,
ya bayan ya da kız kısmıydık.
Kadın burdaydı!Ya devlet?
Ya devlet neresindeydi bunun?
Aslında, tam merkezindeydi.
Erkek egemen-ataerkil toplum, ezilen kadını ekonomik olarak da gün ve gün köleleştirmiştir.
Hükümet ve sermaye birliğinin kadına her alanda dayatmacı davranması; işçi, işsiz tüm kadınları bugünde zora sokmaya devam etmekte.
Erkek hegemonyası altında bırakılmaya çalışılan kadınlar;
Eşit, hak ve taleplerini rahatça dile getirebilmeli ve artık sosyal-ekonamik koşulları iyileştirilmelidir.
Topluma her gün yeni bir nesil kazandırmaya devam eden biz ‘’ev işçisi’’ kadınların olduğunu hatırlatırken; bununda büsbütün bir kemik yapı oluşturduğunu, kadınların toplumun bel kemiği olduğunu da hatırlatmakta fayda görüyorum.
Kafasını bir ekrana sığdırıp;oturduğu yerden, kaç çocuk yapacağımıza,eteği nasıl giyeceğimizden tutun da nasıl güleceğimize kadar fikri olan bu muhafazakar kesimin,
Yakında yatak odalarımıza kadar uzanabileceği ihtimali de bir tarafta dururken;
Hâlâ kadınlar için attığı soyut bir adım dahi yoktur ne yazık ki.
Peki o zaman ne yapmalı?
Artan şiddet,taciz,tecavüz ve emek sömürüsüne karşı sesimizi yükseltmeli.
Fütursuzca ilerleyen sermayeye,diktatörlüğe ve Yeni Osmanlıcılığa karşı dik durmalı.
Ezilen, yok sayılan tüm kadınların nezdinde, şimdi bu bir var olma savaşıdır.
Vakit, bir başımıza değil kadın başımıza daha güçlü olduğumuzu gösterme vaktidir.
Bir olun ey kadınlar; sokaklarda, oturduğunuz sıralarda, fabrikalarda,evlerde,iş yerlerinde.
Fıtratımızda bugün de mücadele var!

ÖNCEKİ HABER

Bizleri zorlu mücadele günleri beklemektedir

SONRAKİ HABER

Limak'a satılan Gaziantep Çimento için imar planı değişikliği: Yerine AVM yapılabilir

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa