03 Mart 2015 18:16

HDP, Kalkınma Bakanı Yılmaz için gensoru verdi

HDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, 'Uygulanan kalkınma stratejilerinin yaratmış olduğu sorunlar, doğa katliamı, bölgesel eşitsizlik ve KOBİ’lerin içine girdiği sorunlar' nedeniyle Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında Meclise gensoru önergesi verdi.

Paylaş

Baluken, gerekçesinde şunları belirtti: “Türkiye’nin kalkınma hamleleri, tarih boyunca 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' çabası olarak ifade edilmiş ve Türkiye halklarına bu şekilde sunulmuştur. Türkiye’de iktisadi büyüme ve kalkınma kavramı pratikte toplumdaki sınıfsal eşitsizlikleri açıklayamadığı gibi bu tür eşitsizlikleri gizlemek, perdelemek için kullanılmaktadır. Nitekim son 10 yıldır 10 milyon aileyi yoksulluk yardımlarıyla yaşamaya mahkum eden büyüme ve kalkınma stratejisi dolar milyarderi sayısını kırkın üzerine çıkarmıştır. Mevcut kalkınma yaklaşımı doğal kaynakları sömürmekte, doğayı tahrip etmektedir. 10’uncu kalkınma programında da görüldüğü gibi daha fazla ormanlık alan ve mera şirketlerin kullanımına açılmış ve açılmaya devam edilmektedir.Türkiye’nin kalkınma perspektifinin odağında doğal alanların sermayenin birikimine sokulması, HES, RES ve GES’lerin, kayagazı sondajlarının, Nükleer santrallerin, Termik-Çimento- Taş ocağı –Liman işletmeciliğinin, Maden işletmeciliğinin, Enerji nakil hatlarının, vadiler arası dereleri taşıyacak su borularının, ormanların, meraların özel şirketler tarafından kullanımının desteklenmesi vardır.”

KURULUŞLARA DANIŞILMIYOR 

Kalkınma Bakanlığı’nın kalkınma planları başta olmak üzere stratejik planlar, makro politikalar ve ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler belirlendiğini kaydeden Baluken, “Bu program hazırlanırken, halka, halkın yer aldığı çeşitli platformlara, halkın temsilcileri olan çeşitli demokratik kitle örgütlerine ya da sivil toplum kuruluşlarına danışılmamaktadır” dedi.

Bugüne kadar GAP için yapılan harcamalar 32 milyar lirayı aştığını, master planının yüzde 80 nakdi gerçekleşmesi tamamlandığını dile getiren Baluken, “Ancak  fiziki gerçekleşmeye bakınca, enerjide yüzde 90 civarında bir gerçekleşme sağlanmışken halkın sosyo ekonomik düzeyini doğrudan etkileyecek sulama projelerinin ancak  yüzde 17'lik bir bölümü gerçekleşmiştir” dedi. 

Sayısı yaklaşık 3,4 Milyon olan KOBİ’lerin durumu içler acısı olduğuna işaret eden Baluken şunları ifade etti: “Ülke ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lere ilişkin proje ve destekler bugüne kadar sorunları çözememiş, daha da derinleştirmiştir” dedi.KOBİ’lerin yaşadığı sorunları da dile getiren Baluken, “KOBİ’lerin oluşturdukları istihdama karşın yeterli katma değer oluşturamamalarının temelinde, emek yoğun çalışmaları ve teknolojilerini yenileyememeleri vardır” dedi. 

KALİTESİZ ÜRETİM REKABETİ ENGELLİYOR 

KOSGEB destelerinden KOBİ’lerin ancak  yüzde 0,7 si faydalandığını kaydeden Baluken, “KOSGEB performans göstergelerinde bile bu rakamlar yüzde 10’nun üzerinde beklenmektedir. Bu haliyle binde 7’i rakamı, Türkiye KOBİ gelişimi için hiçbir şey ifade etmemektedir. Giderek daha fazla sayıda KOBİ teknolojik kapasiteleri arttırmak ve tesis ekipmanlarını modernize etmek istese de gerekli finansman ve kredi elde edilmesinde yaşanan güçlüklerden dolayı istediklerini gerçekleştirmeleri zor olacaktır. Şöyle ki; KOBİ’ler sanayi kesiminde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99,5’ine tekabül etmesine rağmen banka kredilerinin ancak yüzde 5’inden az bir bölümü KOBİ’lere verilmektedir. KOBİ’ler finansman yetersizlikleri nedeniyle gelişmiş teknolojilere sahip olamamakta, eski teknoloji ile emek yoğun çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu da ürettikleri malın kalitesine olumsuz yansımaktadır. Kalitesiz üretim, KOBİ’lerin satış gücünü, dolayısıyla büyük işletmelerle rekabet gücünü engellemektedir” şeklinde ifade etti. 

Bütün sorunların temel Kalkınma Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu yanlış kalkınma stratejileri ve yetersizlikleri olduğuna vurgu yapan Baluken, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın görevi layıkıyla yerine getirmediğini kaydetti. (İstanbul/EVRENSEL) 

 

ÖNCEKİ HABER

Dolar 2.5385 lira ile yeni rekor düzeyine tırmandı

SONRAKİ HABER

16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi yoksulluk sınırında

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa