02 Mart 2015 13:23

Akdeniz Belediyesi TOKİ'nin yıkımını engelledi

Akdeniz Belediyesi, TOKİ tarafından yıkılmak istenen 'ATAŞ Yerleşkesi' ile ilgili başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Paylaş

Akdeniz Belediyesi, TOKİ tarafından yıkılmak istenen "ATAŞ Yerleşkesi" ile ilgili başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Bilirkişi raporları ile "Kentsel Sit" niteliği taşıdığı tescillenen yerleşke için, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun yıkıma olanak tanıyan kararı, İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mersin'de ender mimari örneklerden birini oluşturan ATAŞ Petrol Rafinerisi içerisindeki yerleşke, Akdeniz Belediyesi'nin hukuki zemindeki çabalarıyla yıkılmaktan kurtuldu. Acele Kamulaştırma yapılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılında kentsel yenileme proje sınırlarına dâhil edilen alan içerisinde yer alan ATAŞ Lojman ve sosyal donatı alanının yıkım kararı, Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

TOKİ tarafından başlatılan yıkım işlemlerine Akdeniz Belediyesi itiraz etmiş, alanın tescili için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna müracaat edilmişti. Kurul, Akdeniz Belediyesi'nin yaptığı itirazı reddetmiş, söz konusu yerleşkenin kültür varlığı ya da sit alanı olamayacağı yönünde bir karar vererek, yıkımın önünü açmıştı. Akdeniz Belediyesi de bu karar üzerine konuyu yargıya taşımış, 2013 yılında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu aleyhine İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

Akdeniz Belediyesi tarafından İdare Mahkemesi nezdinde açılan dava çerçevesinde alanı inceleyen bilirkişiler, ATAŞ Yerleşkesinin "Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı" bakımından kentsel sit özelliği taşıdığına ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil edilmesi gerektiği görüşüne vardı. Mersin 2. İdare Mahkemesi de aldığı kararla yerleşkenin yıkılmasına olanak tanıyan kurul kararını iptal etti.

Akdeniz Belediyesi İmar İşlerinden Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı Ülfiye Özcan, Mahkemesi'nin kurul kararını iptal eden hükmünü değerlendirerek, yargı kararından memnun olduklarını dile getirdi. Alanın bir an önce tescil edilerek "Korunması gereken kültür varlıkları statüsüne" kavuşması gerektiğini söyleyen Özcan, tescilin ardından hazırlanacak restorasyon projesi ile yerleşkenin kamuya açık bir işlev kazandırılması için mücadele edeceklerini belirtti. (Mersin/DİHA)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Tecavüz davasında 11 tutukludan 6'sı tahliye edildi

SONRAKİ HABER

Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa