26 Temmuz 2011 09:44

Hekim ‘sağlık piyasası’nın kölesi yapılmak isteniyor

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık Bakanlığının yayınladığı yönetmenlikle, “fiziki şartları yerine getiremeyen” muayenehanelerin kapatılmak istenmesini yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.İTO’da yapılan açıklamaya, TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, İTO Başkanı Prof. Dr.

Hekim ‘sağlık piyasası’nın kölesi yapılmak isteniyor

Paylaş

İTO’da yapılan açıklamaya, TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, İTO Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hasan Oğan ve Özel Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Ümit Şen katıldı. Açıklamayı okuyan Dr. Hasan Oğan, hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra etme hakkının yok sayıldığını belirtti. Oğan, “Muayenehanelerin ve diğer sağlık çalışma alanlarının kapatılması, yalnızca mesleklerini muayenehane hekimliği yaparak sürdüren hekimlerin değil, ülkemizde sermaye ve işletmeci yönetici baskısı görmeden özgürce iyi hekimlik yapmak isteyen tüm hekimlerin sorunudur. Çıkarılan yönetmelik ve düzenlemeler ile hekimlerin mesleklerini icra etme yerlerini seçme özgürlükleri, özerklikleri ellerinden alınarak, hekimler bir daha piyasalaşan sağlık sektörünün kölesi haline getirilmek istenmektedir” dedi.

Bilimsellikten uzak, hekimlere ve hekimlik mesleğine karşı negatif ayrımcılık yapan, meslek kuruluşlarının görüşü alınmadan alınan karar ve yönetmeliklere karşı hukuksal ve demokratik mücadeleyi bugüne kadar sürdürdüklerini vurgulayan Oğan, “Ancak gelinen noktada ilk etapta tüm yurttü yasal, ruhsatlı ve izinli tüm muayenehaneler, yönetmelik koşullarını yerine getiremediklerinden dolayı 4 Ağustos’ta kapatılma durumu ile karşı karşıyadır” diye konuştu.

‘YÖNETMELİK İPTAL EDİLSİN’

4 Ağustos’ta tüm muayenehanelerin kapanmasına neden olacak ilgili yönetmenliğin iptal edilmesini talep ettiklerini belirten Oğan, “Bizler, kamusal sağlık sisteminin bütünüyle işletmeleştirildiği ve sistemin özel sağlık tekellerine kaynak aktarımına yol açtığı bir ortamda; hekimlik mesleğini serbest olarak icre etme hakkının, hekimin muayenehanesinde sağlık hizmeti sunma hakkının Anayasal bir ve mesleki bir hak olduğunu yineliyoruz” dedi.

Doğan taleplerini şöyle sıraladı:

*Yeni labaratuvar, müesese, tıp merkezi ve polikliniklerin açılmasını olanaksız hale getiren ve planlama olarak tanımlanan keyfiyete dayalı bu uygulamadan ve muvcutların çoğunun kapanmasına yol açacak olan yeniden ruhsatlandırma işleminden vazgeçilmeli

*Mesleğimizi özgürce sürdürebilmek için muayenehanelerin kapatılması ve açılmayı zorlaştırıcı, engelleyici hükümler kaldırılmalı

*Açılmış muayenehaneler için ek koşullar getilmemeli

*Avrupa başta olmak üzere tüm gelişmiş ve modern ülkelerde olduğu gibi muayenehaneler açılmalı ve denetlenmesi tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin görüşü doğrultusunda, meslek kuruluşlarının da içinde yer alacağı kurullarla yapılmalı ve hızla bu yönde bir yönetmelik düzenlemesi yapılmalı (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

'Önemli olan Samast değil arkasındakiler'

SONRAKİ HABER

Elektrik dağıtım çalışanları ormanda kayboldu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa