11 Şubat 2015 15:05

Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu Konferansı

Ekim ayında İstanbul, DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortak katkılarıyla farklı bir tartışmaya sahne olacak. Emek tarihi konferansları dizisinin ikincisi kapsamında gerçekleşecek konferansta Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu tartışılacak.

Paylaş

Ekim ayında İstanbul, DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortak katkılarıyla farklı bir tartışmaya sahne olacak.  Emek tarihi konferansları dizisinin ikincisi kapsamında gerçekleşecek konferansta Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu tartışılacak. İlki Kasım 2013’te “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında, Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları” başlığı altında gerçekleştirilen Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu Konferansı 17-18 Ekim 2015’te İstanbul’da düzenlenecek.

Ekim ayında gerçekleşecek Konferansa tebliğ sunmak isteyen adayların, 18 Mayıs 2015 tarihine kadar, özgeçmişleriyle beraber, 250 - 500 kelimelik sunum özetlerini [email protected]  adresine göndermeleri gerekiyor. Kabul edilen tebliğ önerileri ise 2015 Haziran ayı ortasında açıklanıyor.

İstanbul dışından gelen katılımcıların kısıtlı bir bölümünün yol ve/veya barınma masrafları ise konferans çağrıcıları tarafından karşılanacak.
Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu Konferansı’nın amaçları ise şöyle sıralanıyor.
Konferansın amaçları:
1. İşçi sınıfının oluşumu sorunsalını Osmanlı İmparatorluğu tarih yazıcılığının gündemine taşımak
2. Osmanlı İmparatorluğu tarihini ve bunun başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu ve Balkanlar’da kurulan ulus devletlere bıraktığı mirası aşağıdan tarih perspektifiyle yeniden düşünmek
3. Osmanlı İmparatorluğu emek ve işçi sınıfı tarihçiliğinde şimdiye kadar ortaya çıkan bilgi birikimini eleştirel bir çerçevede ele almaktır.

İki gün sürecek konferans boyunca oturumların temel gündeminin ise şu sorular etrafında şekillenmesi planlanıyor:
 1. Osmanlı İmparatorluğu’nda işçi sınıfının oluşumunu belirleyen temel sosyal, ekonomik, politik ve ideolojik dinamikler nelerdir?
2. İşçi sınıfının oluşumu sorunsalına ilişkin olarak Osmanlı İmparatorluğu tarih yazıcılığında şimdiye kadar hangi tezler/yaklaşımlar üretilmiştir?
3. Başta toplumsal cinsiyet, kültür ve ekoloji olmak üzere tarih yazımında ortaya çıkan farklı araştırma konuları ve yeni yaklaşımlar, Osmanlı İmparatorluğu işçi sınıfı ve emek tarihçiliği açısından ne gibi açılımlar ortaya koymaktadır?
4. Osmanlı İmparatorluğu’nda modern bir sanayi işçi sınıfının ortaya çıkışından bahsedilebilir mi? Sanayi işçi sınıfının ortaya çıkışı ne dereceye kadar işçi sınıfının oluşumunu belirleyen yapısal bir ön koşul olarak değerlendirilmelidir?
5. İmparatorluk nüfusu içinde var olan etnik, kültürel ve dini bölünmeler, göç hareketleri, sektörel ve bölgesel farklılaşmalar, işçi sınıfının oluşumu bakımından ne gibi sonuçlara yol açmıştır?
6. İşçilerin ve emek hareketlerinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan doğan ulus devletlerin oluşum süreçlerindeki rolü nedir?
7. Ulus devletlerin oluşumu işçi sınıfının örgütsel-siyasal ve ideolojk biçimlenmesinde ne gibi etkiler doğurmuştur? (HABER MERKEZİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Bayık: Şengal'i yönetmek gibi bir hedefimiz yok

SONRAKİ HABER

Sıfır Gelecek aktivistlerinden Taksim'de eylem: COP’a güvenme iklim için harekete geç

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa