11 Şubat 2015 13:56

TMMOB Ege kolu Aydın'da

Paylaş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)’ne bağlı 24 odanın binlerce üyesi,TMMOB  yasası ile  odanın işlevini kaybetmesine neden olacak yasayı protesto etmek için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya yürüyüş kararı almıştı. Altı ana kol üzerinden başlattığı Ankara yürüyüşünün ikinci gününde Ege yürüyüş kolunun ilk durağı Aydın oldu.

Aydın Kent Meydanında KESK, Aydın Tabip Odası, EGEÇEP, AYÇEP, HDP, EMEP, CHP, HTKP’nin de destek verdiği basın açıklamasında TMMOB Aydın İl Koordinasyonu sekreteri Mutlu Bilgin yaptığı açıklama ile; “Ankara’ya,AKP iktidarının TMMOB Yasası ile imar, iskan, kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında yapmayı planladığı rant amaçlı değişiklikleri protesto etmeye, örgütlü birliğimizi ve mücadele kararlığımızı pekiştirmeye, 14 Şubat’ta Ankara’da toplanacak olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda buluşmaya gidiyoruz. Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan politikalara karşı işçi sağlığı, iş güvenliği ve insanca yaşamı savunduğumuz için yürüyoruz.Mühendislik, mimarlık, planlama alanlarında taşeronlaştırmaya  ve tekelleşmeye hayır demek için, serbest çalışan mimar, mühendis, plancıların haksız rekabete ve işsizliğe sürüklenmesini kabul etmediğimiz için yürüyoruz. Emekten, halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçleri, yürüyüş kollarımıza destek vermeye gücümüze güç katmaya çağırıyoruz” dedi. (Aydın/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Kadına yönelik şiddetle mücadele için ilk adımlar atılıyor

SONRAKİ HABER

Balıkesir'de 4.6 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe iki deprem

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa