11 Şubat 2015 12:32

Sağlık emekçileri nöbet dayatmasına karşı iş bıraktı

Sağlık Bakanlığı tarafından dayatılan cumartesi nöbetlerinin hem aile hekimleri için hem halk sağlığı için tehditler yarattığını belirten sağlık emekçileri greve çıktı.

Paylaş

Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışanı sağlıkçılar nöbet dayatmasına karşı iş bıraktı. Sağlık Bakanlığının acil servislerdeki açığı kapatmak için sağlık emekçilerine dayattığı nöbeti kabul etmediklerini söyleyen emekçiler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da nöbetlere gitmeyeceklerini vurguladı. Grev oranı bazı illerde yüzde 90’ı buldu

İstanbul Cevizlibağ’da bir araya gelen sağlık emekçileri İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğüne yürüdü. “Muayenehanecilik değil koruyucu sağlık istiyoruz” diyen emekçiler, “Cumartesi nöbetini Sağlık Bakanı tutsun” dedi. Sağlık emekçileri, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü binası önüne “Hastalarımızdan reçete başına 3 TL almaya devam edecek misiniz” yazılı sarı zarflar bırakıldı. 108 gündür işlerini geri almak için direnen Ülker işçileri de eyleme destek verdi.

‘NÖBETİ İPTAL EDİN’

Müdürlük önünde yapılan ortak basın açıklamasını SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol okudu. Erol, “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin devamlı değiştirilerek anlaşılmaz hale geldiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz. Nöbet genelgesini iptal edin. Sağlık politikalarını belirlerken çalışanların öneri ve görüşlerine hürmet gösterin” dedi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakkan Hekimoğlu da İstanbul’da greve katılımın yüzde 90’ın üzerinde olduğunu açıkladı. Hekimoğlu, “Hukuk zemininde girişimlerimizi başlattık. Uygulamada da bugün grevdeyiz. Birinci basamak sağlık çalışanlarının, aile hekimlerinin, hemşirelerin, Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının cumartesi nöbeti adı altında fazla mesai yaptırılarak angarya çalıştırılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Türk Tabipler Birliği Aile Hekimleri Kolu Başkanı Fethi Bozçalı da “Buradan Sağlık Bakanımıza sesleniyoruz. Bizlere baskı oluşturmaktan vazgeçin. Baskı ile bu iş çözülemez. Bu haksızlığa hukusuzluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)


‘BU BOZUK DÜZEN BÖYLE DÜZELMEZ’

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde bir araya gelen SES, TTB, TDB, Dev Sağlık-İş, Türk Hemşireler Birliği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneğine bağlı sağlıkçılar “Fazla çalışmaya, angaryaya son”, “ Parasız, nitelikli sağlık” sloganları attı. Açıklamayı yapan SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara nöbet dayatmasının AKP’nin sağlıkta dönüşüm politikalarının son noktası olduğunu ifade etti. Kara, “Sağlık emekçileri angaryaya, esnek, sağlıksız çalışmaya ve nöbet dayatmasına karşı çıkmaktadır. Burada hem sağlıkçıların hem de hastaların sağlığı söz konusudur. Koruyucu sağlık hizmetlerini yok etmektedir. Bizler bu sisteme karşı çıkıyor ve nöbet tutmuyoruz” diye konuştu.

ACİL BAŞVURUSU NÜFUSUN ÜZERİNDE

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ise aylardır aile hekimlerinin nöbetlere karşı mücadele ettiğini dile getirdi. İnsanların bir senede 100 milyon kere acil servise başvurduğunu aktaran İlhan “Nüfusunun üzerinde acil servis başvurusu olan dünyada tek ülke Türkiye. Bu bozuk düzenin sonucunu acil servislerde yaşıyoruz. Ve bu bozuk düzeni birinci basamak sağlık çalışanları üzerinden düzeltmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Sağlıktaki bozuk düzen değiştirilmediği takdirde sağlıkta barışın olmayacağını ifade eden İlhan, sağlık emekçilerinin mücadelesinin devam edeceğini bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)


BU DÜZEN SAĞLIĞA ZARARLI

Aile hekimleri SES İzmir Şubesi ve Türk Tabipleri Birliğini’nin çağrısıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün önünde bir araya geldi. Burada hekimler adına adına konuşan SES Şube Başkanı Rukiye Çakır hükümetin her sağlık kuruluşuna nöbet getirterek tüm kuruluşları muayene ve tedavi yapan birer ticarethaneye dönüştürmeye çalıştığını dile getirdi. Çakır, “Bu düzenin ne halkın sağlığına ne de sağlık çalışanlarının insanca yaşam mücadelesine bir katkısı vardır. Olmayacaktır. Bunu onlar da biliyorlar” dedi.
Çakır Hükümete şu şekilde seslendi: “Birinci basamakta özveri ile sağlık hizmeti sunan emekçilere dayatılan fazla çalışma/angaryaya ve baskılara karşı bugün hizmet üretmiyoruz ve AKP İktidarının halkın sağlığını hiçe sayan, sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran ve köleleştiren uygulamalara karşı mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.” (İzmir/EVRENSEL)


VAN: 'BU DÜZENİN KİMSEYE FAYDASI YOK'

SES Van Şubesi ve Van Hakkâri Tabip Odası üyeleri Aile Sağlık Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlık Merkezlerine (TSM) getirilen Cumartesi nöbet tutma zorunluluğunu bir günlük iş bırakma eylemiyle protesto etti.
Eylemde konuşan SES Van Şube Eş Başkanı Cengiz Paycu AKP’nin sağlık politikalarını eleştirerek, “AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi de nasibini fazlasıyla almaktadır” dedi. AKP’nin övünerek uygulamaya koyduğu aile hekimliği düzeninin, öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri alanında faaliyet yürütmesi gerekirken, aradan geçen dokuz yıla rağmen yönetmeliğin sürekli değiştirildiğini ve vatandaşın sağlık talebinin doğrudan doğruya tedavi edici hizmetlere kaydırıldığini dile getiren Paycu, “Bununla baş edebilmek için neredeyse her sağlık kuruluşuna nöbet getirtilerek tüm kuruluşlar muayene ve tedavi yapan birer ticarethaneye dönüştürülmeye çalışıldı. 25 Ocak 2013’de yönetmelik son halini aldı zannedilirken, fazla çalışma ve nöbetler konusu 2014’de yasa ile dayatıldı” dedi. Aile Hekimliği Kanununda Ocak 2014’te yapılan düzenleme ile aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari 8 saat nöbet görevi verildiğini belirten Paycu, “Bu düzenin ne halkın sağlığına ne de sağlık çalışanlarının insanca yaşam mücadelesine bir katkısı yoktur. Olmayacaktır. Bunu onlar da biliyor” dedi.

BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM

Yetkililerden halkın ve sağlık çalışanlarının taleplerine kulak vermelerini, sorunları çözecek adımları atmalarını beklediklerini ifade eden Paycu, “Sağlık hizmeti sunan emekçilere dayatılan fazla çalışma-angaryaya ve baskılara karşı bugün hizmet üretmiyoruz ve AKP iktidarının halkın sağlığını hiçe sayan, sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran ve köleleştiren uygulamalara karşı mücadele edeceğimizi duyururuz. Gelin hep birlikte, gitmeyen bu düzeni değiştirmek için mücadele edelim” şeklinde konuştu. (Van/EVRENSEL)


‘KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ VERMEK İSTİYORUZ’

Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan SES Şube Başkanı Tekin Müjde, halkın sağlığı için grevde olduklarını dile getirdi.

9 yıl önce bir yönetmelikle geçilen aile hekimliği uygulaması ile koruyucu sağlık alanında hizmet vermeleri gerekirken vatandaşın sağlık talebinin doğrudan tedavi edici hizmetlere kaydırıldığının altını çizen Müjde, “Biz asıl işimiz olan koruyucu sağlık hizmeti vermek istiyoruz” dedi.

Antalya Tabip Odası ve SES üyeleri de Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü önüne yürüdü.

SES Kayseri Şubesinin yaptığı eyleme Kayseri emek ve demokrasi güçleri de destek verdi. SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya “Genelgeyi tanımıyoruz, nöbetlere gitmiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Kobanê’de 7 IŞİD'li öldürüldü

SONRAKİ HABER

Eser ve Topaloğu'nun tutuklanmasına tepki: Türkiye, gazeteci hapishanesine dönüştü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa