10 Şubat 2015 05:00

Hepimizin sağlığı için grev nöbeti

Sağlık Bakanlığı tarafından dayatılan cumartesi nöbetlerinin hem aile hekimleri için hem halk sağlığı için tehditler yarattığını belirten sağlık emekçileri yarın greve çıkıyor.

Paylaş

Acillerdeki tıkanıklığın; sağlık emekçilerinin yükünü artırarak çözülmek istenmesine karşı sağlıkçılar yarın iş bırakıyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan emekçiler, “Angaryaya, güvencesizliğe hayır; muayenehanecilik değil, koruyucu sağlık” diyerek tüm illerde halk sağlığı müdürlükeri önüne yürüyecek. 
Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmetindeki sorunları çözmek bir yana, bu alanda çalışan sağlık emekçilerine yeni dayatmalarda bulunuyor. Acillerdeki sorunların önüne geçemeyen Bakanlık, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) çalışanlarından cumartesi günleri de hizmet vermesini istiyor. Bakanlığın getirmek istediği uygulamaya karşı çıkan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 11 Şubat günü iş bırakacağını açıkladı. Greve Türk Tabibler Birliği de katılacak. 
SES ve Ankara Tabip Odası (ATO) konuyla ilgili dün basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Özbek, birinci basamak sağlık hizmeti emekçilerine angaryanın ve esnek çalışmanın dayatıldığına çekti. Nöbet dayatmasını “seçim yatırımı” olarak değerlendiren Özbek, “Sağlık emekçilerinin şiddete uğraması, angarya işler yapması Hükümetin sağlık politikaları sonucu ortaya çıkmıştır. Hükümet ASM’leri 24 saat açık tutmaya çalışarak aslında bir seçim yatırımı yapıyor. İktidarın oy politikasına alet olmayacağız” dedi.
Özbek, bu alanda faaliyet gösteren sendikalar ve dernekler başta olmak üzere herkesi yarın yapacakları greve destek vermeye çağırdı.

SAĞLIKÇILARIN İTİRAZLARI VE TALEPLERİ NELER?
Sağlık emekçileri nöbet dayatmasına itirazlarının nedenlerini şöyle sıralıyor:
- Nöbetle, yeni angaryalar ve esnek çalışma dayatılıyor. 
- Sağlık emekçilerinin dinlenme hakkını ortadan kaldırıyor.
- Sorunu çözmeyecek, aksine acillerdeki kuyruklar ASM ve TSM önlerinde oluşacak.
- Halk, nitelikli sağlık hizmeti almaktan yine mahrum kalacak.
Talepleri ise herkese ücretsiz, koruyucu ve nitelikli sağlık hizmeti sağlanması; sağlık emekçilerinin güvenceli ve toplusözleşmeli bir çalışma düzenine kavuşturulması. 

NÖBETLERE GİDİLMEDİ
Sağlık Bakanlığının 1 Ocak 2015 tarihinde cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında başlattığı fazla çalışma dayatmalarına karşı, aile hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanları ülke çapında nöbetlere gitmedi. Beş hafta içerisinde nöbete gitmeme oranı yüzde 90’a kadar çıktı. (Ankara/EVRENSEL)

 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Eşit ve özgür gelecek için mücadeleye...

SONRAKİ HABER

Cumartesi Anneleri, 767. hafta buluşmasında Hüseyin Taşkaya’nın akıbetini sordu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa