İşçiye demokrasi yok!

İşçiye demokrasi yok!

Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan Mas-Daf işçilerinin Çalışma Bakanlığına yürüyüşü başlamadan engellendi. İşlerine geri dönmek isteyen, üç aydır fabrika önünde direnişte olan işçiler jandarma kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Toplu yürümek iste

Arif Koşar


AYIP!

Jandarma müdahalesinden önce fabrika önünde yapılan açıklamada Birleşik Metal-İş Kocaeli Şube Sekreteri Telat Çelik “Buradaki haksızlığı Türkiye kamuoyuna anlatmak için fiili bir yürüyüşle Düzce’den şirketin genel merkezinin bulunduğu Ataşehir’e gittik. 10 günlük bir eylem gerçekleştirdik. Şimdi yine buradan başlayarak, Türkiye’nin başkentine, kanunların yapıldığı, onların uygulamalarının kontrol edildiği, bakanlıkların merkezi Ankara’ya bir yürüyüş başlatıyoruz. Ankara’ya Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) gidiyoruz, Çalışma Bakanlığına gidiyoruz. Mas-Daf meselesini, yaşanan bu ayıbı, bu hak gaspını Türkiye kamuoyuna taşımak için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

SENDİKA HAKKI

Daha sonra söz alan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Birleşik Metal-İş Genel Merkez Yöneticisi Celalettin Aykanat, yaşananların sendikalaşma hakkına yönelik açık bir saldırı anlamına geldiğini söyledi. Düzce dışında da benzer sorunların yaşandığını belirten Aykanat “Gebze’de, İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde sendikal haklara karşı tahammülsüzlük var. İşveren sanıyorsa ki işçilerin mücadelesini sonlandıracak, işçileri yıldıracak, hiç kuşku duymasın ki, buradaki mücadelemiz sendika hakkımızı kazanıncaya, somut bir kazanım elde edinceye kadar devam edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

HUKUK DIŞI

Jandarmanın yürüyüşü engellemesi ve gözaltılar sonrasında karakol önünde bekleyen ve Mas-Daf işçilerine desteğe gelen Anadolu Döküm İşyeri Baştemsilcisi Özkan Güngör “Sanayi Bakanı ve Çalışma Bakanına sesleniyorum. Gelsin Organize Sanayide ne olduğunu görsün. Kanun yok, nizam yok, yürümek isteyen işçiler engelleniyor, sonuç böyle” diye konuştu.

Atılan Mas-Daf İşçilerinden Sedat Macit ise şunları söyledi: “Bugünkü olaylar genel olarak arkadaşlarımızın hakkını aramak için başladı. Ama yapılanlar tamamen hukuk dışı. Üzüntü verici bir olay. Amacımız sesimizi duyurabilmek. Ama son olarak gördüğünüz gibi hepsi içeri alınmış durumdalar. Bunun amacı bizi yıldırmak, ama yılmayacağız. Demokrasi denen şey görüntüde görülüyor, açıklanacak bir şey yok.” SES Düzce İl Temsilciliği Eğitim Sekreteri Fatma Türkan “Sermayenin ve hükümetin emekçilere yönelik saldırısıyla karşı karşıyayız. Emekçilerin haklı talepleri söz konusu. Biz de kamu emekçileri olarak onların yanındayız” dedi. (Düzce/EVRENSEL)


PATRON DÜZCE’NİN HAKİMİ Mİ?

Atılan Mas-Daf İşçilerinden Tarık Temiz Ankara’ya yürüme nedenlerinin Anayasal haklarını aramak olduğunu belirtti. Temiz şunları söyledi: “Hemen hemen üç ay oldu. Üç aydır kapının önündeyiz. Hiçbir yetkiliden hiçbir ses çıkmadı. Yani resmen Mas-Daf patronu Düzce’ye hakim. Bizim amacımız işimize geri dönmek. Bugün yaşananlara göre, kanun resmen Mas-Daf patronu. Başka bir şey diyemiyorum. Düzce’de Mas-Daf işçisi ciddi manada engellendi. Sendikanın sesinin çıkmaması için Valisi, Jandarması, Emniyeti, Müftülüğüne kadar herkes engellemek için elinden gelen tüm gayreti gösterdi.”


PATRONA DEMOKRASİ

Termo Makine İşyeri Temsilcisi Erdoğan Aktaş şunları söyledi: “Ülkede demokrasi diye bağırıp çağıranlar var. Ama bugün Mas-Daf önünde gördük ki, demokrasi kişilere özel, mülkiyete özel. Malı olanlara özel ama işçiye demokrasi yok. Maalesef işçi jandarma tarafından darp ediliyor, arkadaşlarımız göz altına alınıyor. Dünyanın her yerinde insanlar haklarını aramak için yürürlerken  Düzce’de niye yürünmesin. Düzce’de insanların seyahat özgürlüğü niçin kısıtlanıyor? Bunu buradaki jandarma komutanlığına da sormak istiyorum. Yetkiyi dışarıdan aldıklarını söylüyor, yetkiyi kimden aldıklarını açıklasınlar.”

www.evrensel.net