‘Taleplerimiz için çok ses, tek yürek olmalıyız’

‘Taleplerimiz için çok ses, tek yürek olmalıyız’

Sağlıkta özelleştirmeye karşı Ankara Tabip Odası’nda (ATO) bir araya gelen hastane temsilcileri, 13 Mart’ta sağlık çalışanları olarak yapacakları eylem için tüm emekçilere ve aydınlara çağrıda bulundular. TTB Genel Sekreteri Feride Aksu Tanık, sağlık alanında atomlara ayrılmış birlikleri bir araya getirmeyi amaçladı

ATO Başkanı Beyazıt İlhan ise, sağlıkçıların talepleri için “çok ses, tek yürek” olması gerektiğinin altını çizdi. İlhan, yapılan değişikliklerle hastaların muayene süresinin 5 dakikaya ineceğini söyledi. Ödenek yetersizliği nedeniyle pahalı ve tedavisi uzun süren hastalıkların araştırılamayacağını ifade eden İlhan, bu sorunlar karşısında emekçilerle bir araya gelinmesi gerektiğini vurguladı. Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde sağlık alanını ticarileştirmeye yönelik politikalara karşı 13 Mart’ta tüm illerden gelen hekimler Ankara’da seslerini yükseltecek. Hekimler 13 Mart günü Gar önünden Sıhhiye Meydanı’na yürüyecek. (ANKARA)

www.evrensel.net